Mission News Insider 13 Mar 2021

145

Mission News Insider | สกูปข่าวน่าสนใจในรอบสัปดาห์ วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2021

“ส่องมาตรการเยียวยา COVID-19 ใน 3 ประเทศมหาอำนาจ”

ผู้ดำเนินรายการ :
แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ
น้ำว้า พรนัชชา อารยะสัจพงษ์

#MissionNewsInsider
#MissionToTheMoonPodcast