Mission News Insider 13 Feb 2021

66

Mission News Insider | สกูปข่าวน่าสนใจในรอบสัปดาห์ วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021

EV เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (จริงหรอ?)

ผู้ดำเนินรายการ :
แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ
น้ำว้า พรนัชชา อารยะสัจพงษ์

#MissionNewsInsider
#MissionToTheMoonPodcast