Mission News Insider | “สรุปเรื่องราวโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ไม่ใช่ระลอก 3?!”

83

Mission News Insider | สกูปข่าวน่าสนใจ วันพุธที่ 7 เมษายน 2021

“สรุปเรื่องราวโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ไม่ใช่ระลอก 3?!”
 
หมายเหตุ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของ Reporter และทีมงานรายการ Mission News ในช่วงการแพร่ระบาดหนักของ COVID-19 นี้ ทางรายการจึงขอปรับรูปแบบ จากการถ่ายทำในสตูดิโอ เป็นการรายงานผ่านโปรแกรม ZOOM แทน โดยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (8 เม.ย.) เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
 

ผู้ดำเนินรายการ :
แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ
น้ำว้า พรนัชชา อารยะสัจพงษ์

#MissionNewsInsider
#MissionToTheMoonPodcast