Mission News 9 Mar 2021

13

อัปเดตข่าว Mission News ประจำวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2021

[ในประเทศ] Roadmap คลายล็อกดาวน์มาแล้ว! เตรียมชงเข้าศบค.ชุดใหญ่สัปดาห์หน้า [ต่างประเทศ] กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ พบสื่อรัสเซียเผยแพร่ข้อมูลปลอมเรื่องวัคซีน [ต่างประเทศ] Tesla จะผลิตไฟฟ้าสำหรับครัวเรือน?! หลังมีภาพการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าใน Texas [ต่างประเทศ] แท็บลอยด์อังกฤษพาดหัวโจมตี ‘เมแกน’ หลังออกรายการเมื่อวันอาทิตย์

#MissionNews #MissionToTheMoonPodcast