Mission News 8 Feb 2021

179

อัปเดตข่าว Mission News ประจำวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2021

ประเด็นสำคัญ – [ในประเทศ] เปิดไทม์ไลน์ “ม.33 เรารักกัน” ตั้งแต่ประชุมจนถึงลงทะเบียนใช้งาน – [ต่างประเทศ] รัฐประหารทำพิษ! ต่างชาติเริ่มชะลอการลงทุนในเมียนมา – [ต่างประเทศ] แอฟริกาใต้ระงับการฉีดวัคซีน Astrazeneca หลังพบเชื้อกลายพันธุ์ – [ต่างประเทศ] ลุ้น! องค์การการค้าโลกอาจมีผู้อำนวยการเป็นหญิงเชื้อสายแอฟริกาคนแรก

#MissionNews #MissionToTheMoonPodcast