VIDEOMISSION NEWSMission News 30 Mar 2021

Mission News 30 Mar 2021

อัปเดตข่าว Mission News ประจำวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2021

[ในประเทศ] เลือกตั้งเทศบาล ก้าวที่สองของการปกครองส่วนท้องถิ่น [ในประเทศ] แม่ฮ่องสอนรับคลื่นแรกผู้อพยพจากรัฐประหารพม่า [เทคโนโลยี] Facebook และ Google เตรียมลงทุนสร้างสายเคเบิลเชื่อมสิงคโปร์และอินโดนีเซียเข้ากับอเมริกา
 
 
ผู้ดำเนินรายการ: แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#MissionNews
 
Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต