Mission News 29 Jan 2021

23

อัปเดตข่าว Mission News ประจำวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2021

ประเด็นสำคัญ – [ในประเทศ] มนุษย์เงินเดือนมีลุ้น! มาตรการชดเชย COVID-19 คนละ 4,000 บาท – [ต่างประเทศ] ตรุษจีน New Normal รัฐบาลจีนออกมาตรการใหม่ หวังลดจำนวนคนเดินทางกลับบ้าน – [ต่างประเทศ] ยุโรปแย่งวัคซีนกันวุ่น เหตุ AstraZeneca ผลิตไม่ทันกำหนด – [เทคโนโลยี] เดินหน้าสู้โลกร้อน! GM Motor ตั้งเป้าเลิกผลิตรถยนต์ใช้น้ำมันภายในปี 2035

#MissionNews #MissionToTheMoonPodcast