Mission News 2 Feb 2021

25

อัปเดตข่าว Mission News ประจำวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2021

ประเด็นสำคัญ – [ในประเทศ] กระทรวงการคลังเตรียมหาข้อสรุป กรณีการเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 – [ต่างประเทศ] ดูผลกระทบต่อไทย! หลังกองทัพเมียนมาร์รัฐประหารเมื่อวานนี้ – [ต่างประเทศ] สหรัฐฯ มีแววหายใจโล่ง เมื่อสัญญาณ COVID-19 เริ่มดีขึ้น – [ต่างประเทศ] ออสเตรเลียอาจไม่มี Google ใช้!? เมื่อ Google เล็งยุติการให้บริการจากปัญหาลิขสิทธิ์ข่าว

#MissionNews #MissionToTheMoonPodcast