VIDEOMISSION NEWSMission News 2 Apr 2021

Mission News 2 Apr 2021

อัปเดตข่าว Mission News ประจำวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2021

[ในประเทศ] สรุปภาพรวมหลังสิ้นสุดโครงการคนละครึ่ง [เทคโนโลยี] Apple เดินหน้าสู่การเป็นบริษัทที่ใช้พลังงานหมุนเวียน100% ภายในปี 2030 [ต่างประเทศ] Microsoft พัฒนา Headset ให้แก่กองทัพบกสหรัฐฯ

ผู้ดำเนินรายการ: แจ็ค พัชรดนัย ถิรติ

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#MissionNews

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต