Mission News 18 Feb 2021

102

อัปเดตข่าว Mission News ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021

ประเด็นสำคัญ [ในประเทศ] เพิ่มอีกหลังธ.กรุงไทยล้น! จุดลงทะเบียน “เราชนะ” สำหรับคนไม่มีสมาร์ทโฟน [ในประเทศ] ทำความรู้จักหุ้น ‘TQR’ น้องใหม่มาแรง-จับตาหุ้น ‘KISS’ ที่เข้าเทรดวันแรก [ต่างประเทศ] สถาบันการเงินเทใจ ส่งราคา Bitcoin พุ่งแรงต่อเนื่อง แม้อนาคตยังไม่แน่นอน [ต่างประเทศ] ญี่ปุ่นเริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนแล้ว แม้ช้ากว่าประเทศใหญ่อื่นๆ 2 เดือน

#MissionNews #MissionToTheMoonPodcast