Mission News 1 Mar 2021

43

อัปเดตข่าว Mission News ประจำวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2021

ประเด็นสำคัญ [ในประเทศ] ประมวลข่าวการสลายการชุมนุม #ม็อบ28กพ [ในประเทศ] ‘อนุทิน’ ประเดิมวัคซีนเข็มแรก Sinovac เล็งแจกจ่าย 13 จังหวัดนำร่อง [ต่างประเทศ] สื่อนอก-UN รายงานการปราบการชุมนุมในพม่า เสียชีวิตแล้ว 18 คน [ต่างประเทศ] ‘ทรัมป์’ ปรากฏตัวครั้งแรกรอบ 1 เดือน เผยอาจลงเลือกตั้งปี 2024

#MissionNews #MissionToTheMoonPodcast