Mission News 1 Feb 2021

49

อัปเดตข่าว Mission News ประจำวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021

ประเด็นสำคัญ

– [ในประเทศ] อัปเดตสถานการณ์ COVID-19 ในไทย

– [ต่างประเทศ] จับตา! รัฐประหารเมียนมาร์ ส่งผลกระทบต่อไทยอย่างไร

– [ต่างประเทศ] วัคซีนล่าช้าเป็นเหตุ! หวั่นโลกอาจไม่ฟื้นภายในปี 2021

– [เทคโนโลยี] ผู้บริหารฮุนไดเสียงแตก ประกาศร่วมมือ Apple ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

#MissionNews #MissionToTheMoonPodcast