Mission New 4 Mar 2021

20

อัปเดตข่าว Mission News ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2021

[ในประเทศ] ส่องสัญญาณการปรับครม.รัฐบาลประยุทธ์ 2/4 [ต่างประเทศ] ละตินอเมริกาหันมาใช้วัคซีนจากรัสเซีย [ต่างประเทศ] Volvo ขยับสู่เทรนด์รักษ์โลก! ประกาศเลิกผลิตรถยนต์น้ำมันในปี 2030 [เทคโนโลยี] คอเกมว่าไง?! Nintendo Switch รุ่นใหม่เตรียมใช้ Touch Screen

#MissionNews #MissionToTheMoonPodcast