Marketing 5.0 ครบ จบ ทุกประเด็น | Jump EP.2

186

ร่วมพูดคุยถึงหนังสือ Marketing 5.0 ของ Philip Kotler ซึ่งกำลังเป็นที่โด่งดังในสายการตลาด ทุกหัวข้อ ครบ ทุกประเด็น จบภายในตอนเดียว

กับคุณแทป รวิศ หาญอุตสาหะ และคุณแม็ค สุนาถ ธนสารอักษร ในรายการ ‘Jump Podcast’

#JumpPodcast​ #MissionToTheMoonPodcast​