“ความรัก” นำไปสู่ “ความหวังดี” | Hope Theory EP.11

PODCASTHOPE THEORY"ความรัก" นำไปสู่ "ความหวังดี" | Hope Theory EP.11

ถ้าเรารักใครสักคนหนึ่ง
เราก็คงอยากจะให้เขามีชีวิตที่ดี
มีสุขภาพที่ดี ปลอดจากโรคภัยต่างๆ
แต่ในหลายๆครั้งความหวังดีของเรา
ก็ไม่อาจไปปิดกั้นภัยร้ายทางสุขภาพให้เกิดขึ้นได้
.
แต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้ว ความหวังดีของเราเปลี่ยนไปในรูปแบบไหน
เราก็ยังคงหวังดีให้เขาหายจากโรคร้าย
หวังให้มี ‘คุณภาพชีวิต’ ที่ดีทระหว่างการรักษา
และหวังดีให้เขามีชีวิตที่ ‘ยาวนาน’ มากยิ่งขึ้น
.
แล้วเราจะผลักดันให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร?
ไปรับฟังกันในพอดแคสต์ HOPE THEORY EP.11
เพราะเราต้องมี #ความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้
มาร่วมสร้าง #ภูมิความหวังพลังสู้มะเร็ง ไปด้วยกัน
.
.
Sponsored by MSD

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast

Advertisements

Advertisements