Lifelong Learning ทักษะที่นำมาใช้พัฒนาธุรกิจ | Boss’s Eye-View EP.43

PODCAST BOSS'S EYE-VIEW Lifelong Learning ทักษะที่นำมาใช้พัฒนาธุรกิจ | Boss's Eye-View EP.43

บริษัท ยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย เส้นบะหมี่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแป้งสาลี
ที่เน้นการผลิตอาหารปลอดภัย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย

ที่นำทักษะด้านการเรียนรู้แบบ Lifelong Learning
เพื่อมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
ที่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักของบริษัท

สู่รางวัล Bai Po Business Awards รางวัลเกียรติยศ เชิดชู 5 เอสเอ็มอีไทยสร้างธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast