BUSINESSMission to the Moon เปิดรับสมัครงาน พนักงานประจำ 4 ตำแหน่ง

Mission to the Moon เปิดรับสมัครงาน พนักงานประจำ 4 ตำแหน่ง

โอกาสรับภารกิจพิชิตดวงจันทร์มาถึงคุณแล้ว! เปิดรับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง
สานต่อภารกิจสำคัญ ร่วมพัฒนาและส่งต่อ “ทักษะการทำงานแห่งศตวรรษที่ 21” ไปพร้อมๆ กัน


ตำแหน่งพนักงานที่เปิดรับสมัคร
• [ Content Writer ]• [ Creative – Contract 6 months ]• [ Media Planner]• [ Cameraman ] 

ปัจจุบันบริษัทใช้นโยบาย Work From Home 100%
แต่จะมีการเข้าออฟฟิศเป็นบางวันขึ้นอยู่กับทีมที่สังกัด

สถานที่ปฏิบัติภารกิจ
บริษัท มิชชั่น ทู เดอะ มูน มีเดีย จำกัด
50 ซอยพระรามเก้า 53 ถนนพระราม 9
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

หากใครสนใจร่วมงานกับเรา ส่งอีเมลมาที่ hr@missiontothemoon.co โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน [ชื่อตำแหน่ง] ”
• ภายในอีเมลจะต้องประกอบด้วย
[ ] การแนะนำตัวเองสั้นๆ ในเนื้อหาอีเมล และเขียนวันที่ที่สามารถเริ่มงาน พร้อมระบุเงินเดือนให้ชัดเจน
[ ] ประวัติส่วนตัว (Resume)
[ ] ผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร (Portfolio)
.
ระยะเวลาในการตอบกลับ
• จะมีอีเมลตอบกลับว่า “ได้รับอีเมลของท่านแล้ว” ภายใน 3 วันหลังจากการส่ง
• กรณีไม่ได้รับอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถสอบถามทาง Inbox Page: Mission To The Moon
• การแจ้งการคัดเลือกรอบแรก (รอบ Resume/Portfolio) จะแจ้งกลับทางอีเมลให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น เพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป โดยการพิจารณาอีเมลจะใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์นับจากการส่งของท่าน
• เมื่อสัมภาษณ์แล้ว จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยจะส่งอีเมลแจ้งผลการสัมภาษณ์ให้กับทุกท่าน ทั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกและไม่ได้รับคัดเลือก

คุณสมบัติและหน้าที่ตำแหน่ง Content Writer

MM Hiring 2
รับสมัครงานตำแหน่ง Content Writer 1 ตำแหน่ง

• มีความรู้และติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวกับกับคนทำงาน โดยเฉพาะด้าน Money & Wealth / Business / Marketing / Technology
• เข้าใจการเขียนเชิง Advertorial และมีทัศนคติที่ในการทำงานเขียนประเภทดังกล่าว
• เป็นคนชอบเรียนรู้ อยากเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ ไม่ปิดกั้นตัวเอง
• สามารถอ่าน เขียน และแปลภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
• สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยในระดับดีมาก
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้ และไม่ท้อที่จะแก้งานเดิมซ้ำๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของทีม
• สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นได้
• สามารถทำงานแบบ Hybrid Work ได้ (เข้าออฟฟิศที่พระราม 9 ซอย 53 สลับกับทำงานที่บ้าน)
• รับผิดชอบในส่วนการเขียนคอนเทนต์ทุกรูปแบบ อาทิ บทความเชิงวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ เรียบเรียงเนื้อหาพอดแคสต์ สคริปต์วิดีโอ ในสไตล์ที่เข้ากับ Mission To The Moon
• มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติและหน้าที่ตำแหน่ง Creative (Contract 6 months)

MM Hiring 3 1
เปิดรับสมัครตำแหน่ง Creative (Contract 6 months) 1 ตำแหน่ง

• คิด เขียนคอนเซปต์ และจัดทำ Proposal เชิงสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงงานออริจินัลคอนเซปต์ที่เหมาะสมกับเพจ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
• สามารถนำเสนองานให้ลูกค้าเข้าใจ – ตอบคำถามในส่วนของคอนเซปต์, ไอเดียได้อย่างเหมาะสม
• สามารถสื่อสาร และประสานงานกับทีมอื่นๆ ให้สร้างสรรค์ชิ้นงาน ทั้งบทความ สคริปต์วิดีโอ ภาพประกอบ พอดแคสต์ และวิดีโอได้ตามคอนเซปต์ที่วางไว้
• รักในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เปิดใจรับข้อมูลความรู้ใหม่ๆ เช่น การเงิน การบริหาร การตลาด เป็นต้น เพื่อนำเสนอไอเดีย, คอนเซปต์ที่ตอบโจทย์กับเรื่องราวและภาพลักษณ์ของ Mission To The Moon และ Mission To Pluto อยู่เสมอ
• มีความเข้าใจในการทำงานสื่อ Online และการถ่ายทำ Production เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้ และควบคุมอารมณ์ได้ดี
• สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นได้, รับฟังข้อเสนอแนะของคนอื่นๆ ในทีม เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้งานดียิ่งขึ้น
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ แต่หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

Advertisements
Advertisements

คุณสมบัติและหน้าที่ตำแหน่ง Media Planner

MM Hiring 4
เปิดรับสมัครตำแหน่ง Media Planner 1 ตำแหน่ง

• วางแผนและพัฒนากลยุทธ์สื่อของ Mission To The Moon
• วางแผนและลงรายละเอียดในการทำ Google Adwords (SEM), SEO, Display Network, Facebook Ads เป็นต้น
• สามารถยิงโฆษณาในแพลตฟอร์มต่างๆ และเก็บผลรายงาน
• สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บ Data ใน Social Media มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี
• สามารถแปลง Data ที่ได้ใน Social Media มาสื่อสารได้อย่างตรงประเด็น เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาในด้านเนื้อหาและการถ่ายทำ
• สำรวจ วิเคราะห์ตลาด สื่อออนไลน์ ของคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม เพื่อนำมาพัฒนาสื่อทุกช่องทางของ Mission To The Moon
• ดูแลและจัดการช่องทาง Website, Fanpage, YouTube และ Podcast Player ให้เพจ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
• ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี – ดีมาก
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ แต่หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติและหน้าที่ตำแหน่ง Cameraman

MM Hiring 4 1
เปิดรับสมัครตำแหน่ง Cameraman 1 ตำแหน่ง

• มีทักษะในการแต่งภาพ Retouch, Di-Cut และ Color Grading
• มีทักษะในการใช้กล้อง DSLR, Mirrorless, GoPro และอุปกรณ์ Ronin Dji
• มีทักษะในการจัดไฟ จัดแสงสว่างประกอบฉาก จัดอุปกรณ์ประกอบฉาก
• สามารถให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ถ่ายทำวิดีโอ
• ดูแลอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพ ถ่ายทำวิดีโอ พอดแคสต์ ไลฟ์สตรีม
• ช่วยซัพพอร์ตระบบการไลฟ์สตรีม
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ แต่หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

Advertisements

LASTEST ARTICLES

LASTEST PODCAST

Mission To The Moon
Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต

POPULAR ARTICLES

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานและเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบล็อคการใช้งานคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์ได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Performance Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า