Internship: Mission To The Moon Media เปิดรับสมัคร “นักศึกษาฝึกงาน” เสริมทัพรับภารกิจใหม่ ประจำปี 2023

1463
Mission To The Moon Media เปิดรับสมัคร “นักศึกษาฝึกงาน” เสริมทัพรับภารกิจใหม่ ประจำปี 2023
Mission To The Moon Media เปิดรับสมัคร “นักศึกษาฝึกงาน” เสริมทัพรับภารกิจใหม่ ประจำปี 2023

“A new journey to the moon” การเดินทางครั้งใหม่ กับโครงการ Mission Intern ประจำปี 2023 เพื่อเฟ้นหานักศึกษาฝึกงาน ที่มี DNA เดียวกับเรา ในการก้าวสู่ภารกิจที่สนุกและท้าทาย!

ตำแหน่งฝึกงานที่ Mission To The Moon Media เปิดรับสมัคร

• HR Executive
• Project Coordinator (Product & Branding)
• Social Media Admin
• Graphic Designer
• Content Writer
• Sound Engineer
• Video Editor

สิ่งที่นักศึกษาฝึกงานจะได้รับหากได้มาฝึกงานกับเรา

• ประสบการณ์จริง ลงมือทำจริง และได้มีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน
• คำแนะนำเพื่อการพัฒนาอย่างตรงจุด
• เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

Advertisements

ตำแหน่ง HR Executive

1

คุณสมบัติที่ต้องการในการฝึกงานตำแหน่ง HR Executive

• ดูแล ประสานงาน เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล
• มีความคิดสร้างสรรค์ ในการช่วยออกแบบกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
• มีทักษะการสื่อสาร ชื่นชอบ การพูดคุยเจรจา และมีอัศยาศัยดี
• มีความกระตือรือร้น
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้

สิ่งที่นักศึกษาฝึกงานจะได้รับหากได้มาฝึกงานกับเรา

• ประสบการณ์จริง ลงมือทำจริง และได้มีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน
• คำแนะนำเพื่อการพัฒนาอย่างตรงจุด
• เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

หากสนใจฝึกงานกับเรา ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

• ส่งอีเมลมาที่ hr@missiontothemoon.co โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ฝึกงาน Mission Intern ประจำปี 2023 ตำแหน่ง Creative Video & Motion Graphic”
• ภายในอีเมลจะต้องประกอบด้วย
[ ] การแนะนำตัวเองสั้นๆ ในเนื้อหาอีเมล และเขียนระยะเวลาที่ต้องการฝึกให้ชัดเจน
[ ] ประวัติส่วนตัว (Resume)
[ ] ผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร (Portfolio)

ระยะเวลาในการตอบกลับ

• จะมีอีเมลตอบกลับว่า “ได้รับอีเมลของท่านแล้ว” ภายใน 3 วันหลังจากการส่ง
• กรณีไม่ได้รับอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถสอบถามทาง Inbox Page: Mission To The Moon
• การแจ้งการคัดเลือกรอบแรก (รอบ Portfolio) จะแจ้งกลับทางอีเมลให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น เพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป โดยการพิจารณาอีเมลจะใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์นับจากการส่งของท่าน
• เมื่อสัมภาษณ์แล้ว จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยจะส่งอีเมลแจ้งผลการสัมภาษณ์ให้กับทุกท่าน ทั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกและไม่ได้รับคัดเลือก

Project Coordinator (Product & Branding)

2

คุณสมบัติที่ต้องการในการฝึกงานตำแหน่ง Project Coordinator (Product & Branding)

• บริหารงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม ดูแล ประสานงานระหว่างทีมงานภายในบริษัท
• สนใจในงานผลิตสินค้า และขายสินค้า รวมถึงคอร์สเรียน
• สามารถวางแผลกลยุทธ์ทางการตลาดเบื้องต้นได้
• มีทักษะการสื่อสาร และนำเสนอดีเยี่ยม
• จัดการและดูแลเอกสารงานเกี่ยวกับสินค้า
• ชื่นชอบ การพูดคุยเจรจา และมีอัศยาศัยดี

สิ่งที่นักศึกษาฝึกงานจะได้รับหากได้มาฝึกงานกับเรา

• ประสบการณ์จริง ลงมือทำจริง และได้มีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน
• คำแนะนำเพื่อการพัฒนาอย่างตรงจุด
• เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

หากสนใจฝึกงานกับเรา ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

• ส่งอีเมลมาที่ hr@missiontothemoon.co โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ฝึกงาน Mission Intern ประจำปี 2023 ตำแหน่ง Creative Video & Motion Graphic”
• ภายในอีเมลจะต้องประกอบด้วย
[ ] การแนะนำตัวเองสั้นๆ ในเนื้อหาอีเมล และเขียนระยะเวลาที่ต้องการฝึกให้ชัดเจน
[ ] ประวัติส่วนตัว (Resume)
[ ] ผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร (Portfolio)

ระยะเวลาในการตอบกลับ

• จะมีอีเมลตอบกลับว่า “ได้รับอีเมลของท่านแล้ว” ภายใน 3 วันหลังจากการส่ง
• กรณีไม่ได้รับอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถสอบถามทาง Inbox Page: Mission To The Moon
• การแจ้งการคัดเลือกรอบแรก (รอบ Portfolio) จะแจ้งกลับทางอีเมลให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น เพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป โดยการพิจารณาอีเมลจะใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์นับจากการส่งของท่าน
• เมื่อสัมภาษณ์แล้ว จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยจะส่งอีเมลแจ้งผลการสัมภาษณ์ให้กับทุกท่าน ทั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกและไม่ได้รับคัดเลือก

Social Media Admin

3

คุณสมบัติที่ต้องการในการฝึกงานตำแหน่ง Social Media Admin

• ดูแลและจัดการช่องทาง Fanpage, YouTube และ Podcast Player ให้เพจ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
• ชอบเล่น Social Media ทัศนคติดี มีพลังบวก (เนื่องจากต้องคุยกับคนเป็นจำนวนมากต่อวัน ในทุกช่องทาง)
• คอยสร้างปฎิสัมพันธ์ ตอบ Inbox กับลูกเพจ แบบ Real-Time
• ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี – ดีมาก
• มีไหวพริบในการตอบคำถาม แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้

สิ่งที่นักศึกษาฝึกงานจะได้รับหากได้มาฝึกงานกับเรา

• ประสบการณ์จริง ลงมือทำจริง และได้มีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน
• คำแนะนำเพื่อการพัฒนาอย่างตรงจุด
• เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

หากสนใจฝึกงานกับเรา ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

• ส่งอีเมลมาที่ hr@missiontothemoon.co โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ฝึกงาน Mission Intern ประจำปี 2023 ตำแหน่ง Creative Video & Motion Graphic”
• ภายในอีเมลจะต้องประกอบด้วย
[ ] การแนะนำตัวเองสั้นๆ ในเนื้อหาอีเมล และเขียนระยะเวลาที่ต้องการฝึกให้ชัดเจน
[ ] ประวัติส่วนตัว (Resume)
[ ] ผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร (Portfolio)

ระยะเวลาในการตอบกลับ

• จะมีอีเมลตอบกลับว่า “ได้รับอีเมลของท่านแล้ว” ภายใน 3 วันหลังจากการส่ง
• กรณีไม่ได้รับอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถสอบถามทาง Inbox Page: Mission To The Moon
• การแจ้งการคัดเลือกรอบแรก (รอบ Portfolio) จะแจ้งกลับทางอีเมลให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น เพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป โดยการพิจารณาอีเมลจะใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์นับจากการส่งของท่าน
• เมื่อสัมภาษณ์แล้ว จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยจะส่งอีเมลแจ้งผลการสัมภาษณ์ให้กับทุกท่าน ทั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกและไม่ได้รับคัดเลือก

Graphic Designer

4

คุณสมบัติที่ต้องการในการฝึกงานตำแหน่ง Graphic Designer

• รับผิดชอบในส่วนของการทำกราฟฟิก Mission To The Moon และ Mission To Pluto
• สามารถตีความคอนเทนต์ออกมาเป็นภาพได้อย่างสร้างสรรค์
• ออกแบบดีไซน์ Thumbnail และ Banner ต่างๆ
• ใช้โปรแกรม PS และ AI ได้

Advertisements

สิ่งที่นักศึกษาฝึกงานจะได้รับหากได้มาฝึกงานกับเรา

• ประสบการณ์จริง ลงมือทำจริง และได้มีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน
• คำแนะนำเพื่อการพัฒนาอย่างตรงจุด
• เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

หากสนใจฝึกงานกับเรา ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

• ส่งอีเมลมาที่ hr@missiontothemoon.co โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ฝึกงาน Mission Intern ประจำปี 2023 ตำแหน่ง Creative Video & Motion Graphic”
• ภายในอีเมลจะต้องประกอบด้วย
[ ] การแนะนำตัวเองสั้นๆ ในเนื้อหาอีเมล และเขียนระยะเวลาที่ต้องการฝึกให้ชัดเจน
[ ] ประวัติส่วนตัว (Resume)
[ ] ผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร (Portfolio)

ระยะเวลาในการตอบกลับ

• จะมีอีเมลตอบกลับว่า “ได้รับอีเมลของท่านแล้ว” ภายใน 3 วันหลังจากการส่ง
• กรณีไม่ได้รับอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถสอบถามทาง Inbox Page: Mission To The Moon
• การแจ้งการคัดเลือกรอบแรก (รอบ Portfolio) จะแจ้งกลับทางอีเมลให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น เพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป โดยการพิจารณาอีเมลจะใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์นับจากการส่งของท่าน
• เมื่อสัมภาษณ์แล้ว จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยจะส่งอีเมลแจ้งผลการสัมภาษณ์ให้กับทุกท่าน ทั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกและไม่ได้รับคัดเลือก

Content Writer

5

คุณสมบัติที่ต้องการในการฝึกงานตำแหน่ง Content Creator (ธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ)

• รับผิดชอบในส่วนการเขียนคอนเทนต์ทุกรูปแบบ อาทิ บทความเชิงวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ เรียบเรียงเนื้อหาพอดแคสต์ ให้เพจ Mission To The Moon
• มีความรู้และติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับ Business / Marketing / Knowledge / Entertainment
• ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี – ดีมาก
• มีความเข้าใจในการทำงานสื่อ Online Media เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้

สิ่งที่นักศึกษาฝึกงานจะได้รับหากได้มาฝึกงานกับเรา

• ประสบการณ์จริง ลงมือทำจริง และได้มีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน
• คำแนะนำเพื่อการพัฒนาอย่างตรงจุด
• เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

หากสนใจฝึกงานกับเรา ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

• ส่งอีเมลมาที่ hr@missiontothemoon.co โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ฝึกงาน Mission Intern ประจำปี 2023 ตำแหน่ง Creative Video & Motion Graphic”
• ภายในอีเมลจะต้องประกอบด้วย
[ ] การแนะนำตัวเองสั้นๆ ในเนื้อหาอีเมล และเขียนระยะเวลาที่ต้องการฝึกให้ชัดเจน
[ ] ประวัติส่วนตัว (Resume)
[ ] ผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร (Portfolio)

ระยะเวลาในการตอบกลับ

• จะมีอีเมลตอบกลับว่า “ได้รับอีเมลของท่านแล้ว” ภายใน 3 วันหลังจากการส่ง
• กรณีไม่ได้รับอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถสอบถามทาง Inbox Page: Mission To The Moon
• การแจ้งการคัดเลือกรอบแรก (รอบ Portfolio) จะแจ้งกลับทางอีเมลให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น เพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป โดยการพิจารณาอีเมลจะใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์นับจากการส่งของท่าน
• เมื่อสัมภาษณ์แล้ว จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยจะส่งอีเมลแจ้งผลการสัมภาษณ์ให้กับทุกท่าน ทั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกและไม่ได้รับคัดเลือก

Sound Engineer

6

คุณสมบัติที่ต้องการในการฝึกงานตำแหน่ง Sound Engineer

• สามารถคุมการอัดเสียง คุมห้องอัด และควบคุมการผลิตผลงาน Production ให้เพจ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
• มีความสามารถในการทำเสียง มีความรู้เรื่องด้านเสียง
• มีความคิดสร้างสรรค์ในด้าน Sound Design
• มีความเข้าใจในการทำงานสื่อ Online Media เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้

สิ่งที่นักศึกษาฝึกงานจะได้รับหากได้มาฝึกงานกับเรา

• ประสบการณ์จริง ลงมือทำจริง และได้มีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน
• คำแนะนำเพื่อการพัฒนาอย่างตรงจุด
• เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

หากสนใจฝึกงานกับเรา ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

• ส่งอีเมลมาที่ hr@missiontothemoon.co โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ฝึกงาน Mission Intern ประจำปี 2023 ตำแหน่ง Creative Video & Motion Graphic”
• ภายในอีเมลจะต้องประกอบด้วย
[ ] การแนะนำตัวเองสั้นๆ ในเนื้อหาอีเมล และเขียนระยะเวลาที่ต้องการฝึกให้ชัดเจน
[ ] ประวัติส่วนตัว (Resume)
[ ] ผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร (Portfolio)

ระยะเวลาในการตอบกลับ

• จะมีอีเมลตอบกลับว่า “ได้รับอีเมลของท่านแล้ว” ภายใน 3 วันหลังจากการส่ง
• กรณีไม่ได้รับอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถสอบถามทาง Inbox Page: Mission To The Moon
• การแจ้งการคัดเลือกรอบแรก (รอบ Portfolio) จะแจ้งกลับทางอีเมลให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น เพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป โดยการพิจารณาอีเมลจะใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์นับจากการส่งของท่าน
• เมื่อสัมภาษณ์แล้ว จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยจะส่งอีเมลแจ้งผลการสัมภาษณ์ให้กับทุกท่าน ทั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกและไม่ได้รับคัดเลือก

Video Editor

7

คุณสมบัติที่ต้องการในการฝึกงานตำแหน่ง VDO Editor

• รับผิดชอบในส่วนงานตัดต่อวิดีโอ และภาพเคลื่อนไหว ให้เพจ Mission To The Moon และ Mission To Pluto
• สามารถใช้โปรแกรม Premier Pro หรือ Final Cut ได้เป็นอย่างดี
• สามารถใช้ After Effect ได้เป็นอย่างดี
• มีความเข้าใจในการทำงานสื่อ Online Media เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานภายใต้เวลาอันจำกัด รับความกดดันได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ร่วมกับคนอื่นได้
• กระตือรือร้น รับผิดชอบในหน้าที่

สิ่งที่นักศึกษาฝึกงานจะได้รับหากได้มาฝึกงานกับเรา

  • ประสบการณ์จริง ลงมือทำจริง และได้มีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน
  • คำแนะนำเพื่อการพัฒนาอย่างตรงจุด
  • เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

หากสนใจฝึกงานกับเรา ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

• ส่งอีเมลมาที่ hr@missiontothemoon.co โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ฝึกงาน Mission Intern ประจำปี 2023 ตำแหน่ง Creative Video & Motion Graphic”
• ภายในอีเมลจะต้องประกอบด้วย
[ ] การแนะนำตัวเองสั้นๆ ในเนื้อหาอีเมล และเขียนระยะเวลาที่ต้องการฝึกให้ชัดเจน
[ ] ประวัติส่วนตัว (Resume)
[ ] ผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร (Portfolio)

ระยะเวลาในการตอบกลับ

• จะมีอีเมลตอบกลับว่า “ได้รับอีเมลของท่านแล้ว” ภายใน 3 วันหลังจากการส่ง
• กรณีไม่ได้รับอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถสอบถามทาง Inbox Page: Mission To The Moon
• การแจ้งการคัดเลือกรอบแรก (รอบ Portfolio) จะแจ้งกลับทางอีเมลให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น เพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป โดยการพิจารณาอีเมลจะใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์นับจากการส่งของท่าน
• เมื่อสัมภาษณ์แล้ว จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยจะส่งอีเมลแจ้งผลการสัมภาษณ์ให้กับทุกท่าน ทั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกและไม่ได้รับคัดเลือก
.
.
#missionteam #missionintern
#missiontothemoonteam
#missiontothemoonpodcast

Advertisements