10 บริษัทที่มีนายจ้างที่ดีที่สุดในโลกปี 2020

1014
inspiration-worlds-best-employers-2020
inspiration-worlds-best-employers-2020
Forbes ร่วมมือกับบริษัทวิจัยการตลาด Statista จัดอันดับสุดยอดบริษัทที่มีนายจ้างดีที่สุดในโลก ประจำปี 2020 (World’s Best Employers 2020)
 
ซึ่งทำการสำรวจพนักงานประจำและพาร์ตไทม์กว่า 160,000 คน จาก 58 ประเทศ ที่ทำงานใหักับธุรกิจที่มีการดำเนินงานในหลายประเทศ (Multinational Corporations : MNCs) และเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2020
 
โดยผู้เข้าร่วมจะต้องให้คะแนนความเต็มใจที่จะแนะนำนายจ้างของตนเองให้กับเพื่อนและครอบครัว คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อการตอบสนองเรื่องการรับมือ Covid-19 ของนายจ้าง รวมไปถึงคะแนนความสามารถในการพัฒนาความเท่าเทียม และความรับผิดชอบต่อสังคม
 
จากผลการสำรวจ ได้จัดอันดับบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่จำนวน 750 บริษัท ซึ่งอันดับหนึ่งตกเป็นของ Samsung Electronics บริษัทสัญชาติเกาหลีใต้ ตามมาด้วย Amazon, IBM, Microsoft และ LG ตามลำดับ
 
อ้างอิง: https://bit.ly/3bqaUM1
 
Advertisements