BUSINESSนวัตกรรมช่วยคืนสมดุลให้ชีวิต

นวัตกรรมช่วยคืนสมดุลให้ชีวิต

หลายคนอาจจะคิดว่า ตอนนี้โลกของเราน่าจะย่ำแย่กว่าแต่ก่อน เพราะอุณหภูมิโลกก็สูงขึ้น เห็นข่าวภัยพิบัติก็เยอะ แต่การจะคิดว่าโลกแย่ลง ไปเสียทุกเรื่องก็คงไม่ถูกเสมอไป เพราะถ้าใครมีโอกาสได้อ่านหนังสือ Factfulness ก็จะรู้ว่า ปัจจุบันโลกของเรามีประชากรที่เสียชีวิตน้อยลงกว่าในอดีตมาก

100,000 ปีที่แล้ว เด็กๆ ส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่รอด จนเติบโตกลายเป็นพ่อแม่ได้ ประชากรส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องมือซัพพอร์ตชีวิตทั้งเรื่องอุปโภคและบริโภค และที่สำคัญไม่มีความสามารถในการต่อสู้หรือป้องกันตนเองจากภัยธรรมชาติได้ ทำให้จำนวนมนุษย์ที่เสียชีวิตในอดีตมีมากกว่าปัจจุบัน

ก่อนที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีจะก้าวหน้า ชีวิตมนุษย์ต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมาย แต่หลังจากมนุษย์มีการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ก็ทำให้คุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวมนั้นดีขึ้น จนปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ของโลกเริ่มมีชีวิตที่ดี และอัตราการเสียชีวิตของเด็กก็ลดน้อยลงไปกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมา

Advertisements

การสร้างคุณค่าของนวัตกรรม

ความก้าวหน้าของนวัตกรรม สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของมนุษย์ได้ในทุกด้าน ตั้งแต่สุขภาพ, การแพทย์, ยารักษาโรค รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกในหลายด้าน สามารถเปลี่ยนเมืองธรรมดาให้กลายเป็น Smart City มีระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ ระบบการดูแลความสะอาดของน้ำที่ถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญมากสำหรับมนุษย์

ด้านการสื่อสารก็มีการพัฒนาแบบไร้พรมแดน และที่สำคัญนวัตกรรมสามารถช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากการพยายามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทดลองและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของมนุษย์

และการจะสร้างนวัตกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นได้ การเข้าใจและบาลานซ์ระหว่าง “คน” และ “การทำได้จริง” เป็นเรื่องสำคัญ

โดยนวัตกรรมต้องสามารถสร้างคุณค่าที่ตรงความต้องการ และช่วยแก้ปัญหาของคน ช่วยยกระดับชีวิต และที่สำคัญต้องสามารถสร้างขึ้นมาได้จริงๆ 

ยกตัวอย่างเช่น แนวโน้มคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดแอปพลิเคชันที่เป็นเพลงบรรเลงเพื่อช่วยในการนอนหลับ หรือออกแบบผ้าห่มที่มีความอุ่นทำให้สามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลจาก Fast Company ระบุว่า ในปี 2560 อุตสาหกรรมที่ช่วยการนอนหลับ สามารถสร้างรายได้ 69,500 ล้านเหรียญทั่วโลก และนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมนี้จะมีรายได้ถึง 101,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2566 จะเห็นว่านอกจากนวัตกรรมจะสร้างคุณค่าให้กับคนแล้ว ยังนวัตกรรมยังเป็นตัวส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจอีกด้วย

นวัตกรรมคืนชีวิตที่เท่าเทียม

อีกหนึ่งคุณค่าของนวัตกรรมที่น่าสนใจ คือนวัตกรรมที่สามารถทำให้ผู้คนที่มีร่างกายบกพร่อง ได้มีโอกาสเท่าเทียมกับคนทั่วไปมากขึ้น สามารถทำให้คนที่บกพร่องทางด้านร่างกาย มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้เหมือนคนปกติ

ผลการสำรวจขององค์กรอนามัยโลก (WHO) ปี 2018 พบว่าจำนวนประชากรที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นมีทั้งสิ้น 1,300 ล้านคนทั่วโลก ทำให้มีผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Advertisements

ทรูคอร์ปอเรชั่นได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนานวัตกรรมเพื่อเด็กนักเรียนผู้บกพร่องทางสายตาให้สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้

โดยสร้างสรรค์นวัตกรรม เครื่องจดบันทึกอักษรเบรลล์ “BrailleNote Taker” หรือ MEM-เม็ม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยผู้พิการทางการมองเห็น สามารถจดบันทึกและส่งต่อข้อมูลไปยังอุปกรณ์ไอทีต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งข้อความหรือสร้างเอกสารติดต่อกับคนปกติได้ ซึ่งเครื่องมือนี้ ได้พัฒนาขึ้นให้มีขนาดเล็ก และราคาถูกลงเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาคนไทยสามารถเข้าถึงได้

และปัจจุบันในประเทศไทยมีเด็กออทิสติกจำนวน 370,000 คน ซึ่งทรูคอร์ปอเรชั่น ก็ต้องการยกระดับชีวิต พัฒนาศักยภาพให้เด็กๆ ด้วยการออกแบบ “Autistic Application”

จากการทดลองในกลุ่มเด็กที่อยู่ในเครือข่ายของมูลนิธิ แอพพลิเคชั่นดังกล่าวสามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผ่านสองเครื่องมือหลักคือ

 1. ภายในชุดฝึกทักษะ (Daily Tasks และ Trace & Share) นี้จะช่วยพัฒนาการประสานสัมพันธ์กลไกกล้ามเนื้อ และเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
 2. ชุดเครื่องมือการฝึกการพูดและภาษา (Communications) ซึ่งเป็นระบบฝึกการเรียนรู้ผ่านการมองเห็นที่มีมาตรฐานช่วยให้เด็กเข้าใจศัพท์ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นฐานทางภาษาของเด็กได้เป็นอย่างดี 

Autistic Application ประกอบด้วย

 1. Daily Tasks : สอนกิจวัตรประจำวัน อาทิ การแปรงฟันอาบน้ำเพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะความสนใจ, ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและทักษะการเลียนแบบ
 2. Trace & Share : สอนทักษะการลากเส้น ส่งเสริมให้รู้จักการรอคอยและการแบ่งปันอันเป็นพื้นฐานของการเข้าสังคมซึ่งช่วยเสริมทักษะด้านวิชาการ, ทักษะทางสังคมและทักษะการเลียนแบบ
 3. Communications : สอนหลักการสื่อสารขั้นพื้นฐานโดยใช้สมุดภาพเพื่อสื่อความต้องการของเด็กส่งเสริมทักษะภาษา และการสื่อสาร
image 1

จากการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า ทำให้ทรูคอร์ปอเรชั่นได้รับการยอมรับระดับโลก และเป็นหนึ่งในสมาชิกดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 3 ปีซ้อน 

ซึ่ง DJSI เป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจระดับโลกรวมทั้งเป็นดัชนีที่กองทุนต่างๆ จากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาการลงทุน 

จะเห็นว่าการมีอยู่ของนวัตกรรมมีความสำคัญมากว่าแค่สร้างความสะดวกสบาย แต่สามารถช่วยรักษาชีวิตมนุษย์ มีส่วนในการสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกชีวิต และสามารถสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

และสุดท้ายการจะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้ องค์กรต้องสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการคิดต่าง กล้าเผชิญความเสี่ยง ทดลองทำงานในรูปแบบใหม่ๆ และทำให้ทุกคนกล้าที่จะล้มเหลว เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมและผลลัพธ์ใหม่ๆ

If you don’t risk anything, you risk even more
ถ้าคุณไม่เสี่ยงอะไรเลย คุณก็จะยิ่งเสี่ยงมากขึ้นErica Jong
Advertisements

LASTEST ARTICLES

LASTEST PODCAST

Prasert Hongsuwan
Prasert Hongsuwan
ชื่นชอบเรื่องของธุรกิจเป็นชีวิตจิตใจ ชอบอ่านหนังสือ และเชื่อว่าหนังสือดีๆ สักเล่มสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนได้จริงๆ

POPULAR ARTICLES

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานและเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบล็อคการใช้งานคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า