fbpx
BUSINESS นวัตกรรมช่วยคืนสมดุลให้ชีวิต

นวัตกรรมช่วยคืนสมดุลให้ชีวิต

หลายคนอาจจะคิดว่า ตอนนี้โลกของเราน่าจะย่ำแย่กว่าแต่ก่อน เพราะอุณหภูมิโลกก็สูงขึ้น เห็นข่าวภัยพิบัติก็เยอะ แต่การจะคิดว่าโลกแย่ลง ไปเสียทุกเรื่องก็คงไม่ถูกเสมอไป เพราะถ้าใครมีโอกาสได้อ่านหนังสือ Factfulness ก็จะรู้ว่า ปัจจุบันโลกของเรามีประชากรที่เสียชีวิตน้อยลงกว่าในอดีตมาก

100,000 ปีที่แล้ว เด็กๆ ส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่รอด จนเติบโตกลายเป็นพ่อแม่ได้ ประชากรส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องมือซัพพอร์ตชีวิตทั้งเรื่องอุปโภคและบริโภค และที่สำคัญไม่มีความสามารถในการต่อสู้หรือป้องกันตนเองจากภัยธรรมชาติได้ ทำให้จำนวนมนุษย์ที่เสียชีวิตในอดีตมีมากกว่าปัจจุบัน

ก่อนที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีจะก้าวหน้า ชีวิตมนุษย์ต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมาย แต่หลังจากมนุษย์มีการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ก็ทำให้คุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวมนั้นดีขึ้น จนปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ของโลกเริ่มมีชีวิตที่ดี และอัตราการเสียชีวิตของเด็กก็ลดน้อยลงไปกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมา

การสร้างคุณค่าของนวัตกรรม

ความก้าวหน้าของนวัตกรรม สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของมนุษย์ได้ในทุกด้าน ตั้งแต่สุขภาพ, การแพทย์, ยารักษาโรค รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกในหลายด้าน สามารถเปลี่ยนเมืองธรรมดาให้กลายเป็น Smart City มีระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ ระบบการดูแลความสะอาดของน้ำที่ถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญมากสำหรับมนุษย์

ด้านการสื่อสารก็มีการพัฒนาแบบไร้พรมแดน และที่สำคัญนวัตกรรมสามารถช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากการพยายามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทดลองและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของมนุษย์

และการจะสร้างนวัตกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นได้ การเข้าใจและบาลานซ์ระหว่าง “คน” และ “การทำได้จริง” เป็นเรื่องสำคัญ

โดยนวัตกรรมต้องสามารถสร้างคุณค่าที่ตรงความต้องการ และช่วยแก้ปัญหาของคน ช่วยยกระดับชีวิต และที่สำคัญต้องสามารถสร้างขึ้นมาได้จริงๆ 

ยกตัวอย่างเช่น แนวโน้มคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดแอปพลิเคชันที่เป็นเพลงบรรเลงเพื่อช่วยในการนอนหลับ หรือออกแบบผ้าห่มที่มีความอุ่นทำให้สามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลจาก Fast Company ระบุว่า ในปี 2560 อุตสาหกรรมที่ช่วยการนอนหลับ สามารถสร้างรายได้ 69,500 ล้านเหรียญทั่วโลก และนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมนี้จะมีรายได้ถึง 101,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2566 จะเห็นว่านอกจากนวัตกรรมจะสร้างคุณค่าให้กับคนแล้ว ยังนวัตกรรมยังเป็นตัวส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจอีกด้วย

นวัตกรรมคืนชีวิตที่เท่าเทียม

อีกหนึ่งคุณค่าของนวัตกรรมที่น่าสนใจ คือนวัตกรรมที่สามารถทำให้ผู้คนที่มีร่างกายบกพร่อง ได้มีโอกาสเท่าเทียมกับคนทั่วไปมากขึ้น สามารถทำให้คนที่บกพร่องทางด้านร่างกาย มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้เหมือนคนปกติ

ผลการสำรวจขององค์กรอนามัยโลก (WHO) ปี 2018 พบว่าจำนวนประชากรที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นมีทั้งสิ้น 1,300 ล้านคนทั่วโลก ทำให้มีผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทรูคอร์ปอเรชั่นได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนานวัตกรรมเพื่อเด็กนักเรียนผู้บกพร่องทางสายตาให้สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้

โดยสร้างสรรค์นวัตกรรม เครื่องจดบันทึกอักษรเบรลล์ “BrailleNote Taker” หรือ MEM-เม็ม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยผู้พิการทางการมองเห็น สามารถจดบันทึกและส่งต่อข้อมูลไปยังอุปกรณ์ไอทีต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งข้อความหรือสร้างเอกสารติดต่อกับคนปกติได้ ซึ่งเครื่องมือนี้ ได้พัฒนาขึ้นให้มีขนาดเล็ก และราคาถูกลงเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาคนไทยสามารถเข้าถึงได้

และปัจจุบันในประเทศไทยมีเด็กออทิสติกจำนวน 370,000 คน ซึ่งทรูคอร์ปอเรชั่น ก็ต้องการยกระดับชีวิต พัฒนาศักยภาพให้เด็กๆ ด้วยการออกแบบ “Autistic Application”

จากการทดลองในกลุ่มเด็กที่อยู่ในเครือข่ายของมูลนิธิ แอพพลิเคชั่นดังกล่าวสามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผ่านสองเครื่องมือหลักคือ

  1. ภายในชุดฝึกทักษะ (Daily Tasks และ Trace & Share) นี้จะช่วยพัฒนาการประสานสัมพันธ์กลไกกล้ามเนื้อ และเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
  2. ชุดเครื่องมือการฝึกการพูดและภาษา (Communications) ซึ่งเป็นระบบฝึกการเรียนรู้ผ่านการมองเห็นที่มีมาตรฐานช่วยให้เด็กเข้าใจศัพท์ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นฐานทางภาษาของเด็กได้เป็นอย่างดี 

Autistic Application ประกอบด้วย

  1. Daily Tasks : สอนกิจวัตรประจำวัน อาทิ การแปรงฟันอาบน้ำเพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะความสนใจ, ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและทักษะการเลียนแบบ
  2. Trace & Share : สอนทักษะการลากเส้น ส่งเสริมให้รู้จักการรอคอยและการแบ่งปันอันเป็นพื้นฐานของการเข้าสังคมซึ่งช่วยเสริมทักษะด้านวิชาการ, ทักษะทางสังคมและทักษะการเลียนแบบ
  3. Communications : สอนหลักการสื่อสารขั้นพื้นฐานโดยใช้สมุดภาพเพื่อสื่อความต้องการของเด็กส่งเสริมทักษะภาษา และการสื่อสาร

จากการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า ทำให้ทรูคอร์ปอเรชั่นได้รับการยอมรับระดับโลก และเป็นหนึ่งในสมาชิกดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 3 ปีซ้อน 

ซึ่ง DJSI เป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจระดับโลกรวมทั้งเป็นดัชนีที่กองทุนต่างๆ จากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาการลงทุน 

จะเห็นว่าการมีอยู่ของนวัตกรรมมีความสำคัญมากว่าแค่สร้างความสะดวกสบาย แต่สามารถช่วยรักษาชีวิตมนุษย์ มีส่วนในการสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกชีวิต และสามารถสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

และสุดท้ายการจะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้ องค์กรต้องสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการคิดต่าง กล้าเผชิญความเสี่ยง ทดลองทำงานในรูปแบบใหม่ๆ และทำให้ทุกคนกล้าที่จะล้มเหลว เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมและผลลัพธ์ใหม่ๆ

If you don’t risk anything, you risk even more
ถ้าคุณไม่เสี่ยงอะไรเลย คุณก็จะยิ่งเสี่ยงมากขึ้นErica Jong

POPULAR

รีวิวหนังสือ: Principles

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีที่สุดเล่มนึงที่ผมเคยอ่านมาในชีวิต หนังสือเล่มนี้พลาดแล้วจะ”เสียใจ”ครับ

10 เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

บิล เกตส์ เขียนถึง 10 เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตที่จะมาเปลี่ยนแปลง และพัฒนาโลกของเราให้ดียิ่งขึ้น

13 ข้อที่คนเข้มแข็งไม่ทำกัน

แท้จริงแล้วความเข้มแข็งของจิตใจคน ไม่ได้มาจากสิ่งที่เราทำ แต่มาจากสิ่งที่เรา "ไม่ได้ทำ" ต่างหาก
Prasert Hongsuwan
ชื่นชอบเรื่องของธุรกิจเป็นชีวิตจิตใจ ชอบอ่านหนังสือ และเชื่อว่าหนังสือดีๆ สักเล่มสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนได้จริงๆ