Influencer Marketing เลือกใช้อย่างไร ให้ธุรกิจก้าวกระโดด | Jump EP.4

PODCAST JUMP Influencer Marketing เลือกใช้อย่างไร ให้ธุรกิจก้าวกระโดด | Jump EP.4

เมื่อคนเข้ามาอยู่ในโลกดิจิทัล
การหาข้อมูลหรือเสพข้อมูลถือเป็นเรื่องที่อิสระ
ดังนั้น ผู้บริโภคมากกว่า 60%
จึงเลือกที่จะเชื่อถือ Influencer มากกว่าแบรนด์
.
แล้ว Influencer มีกี่ประเภท?
ต้องเลือกใช้ประเภทไหนให้ตอบโจทย์แบรนด์
เพื่อให้เกิดเป็น Influencer Marketing ที่มีประสิทธิภาพ
.
ในรายการ Jump Podcast Ep.4 Influencer Marketing
เลือกใช้อย่างไร ให้ธุรกิจก้าวกระโดด
กับรวิศ หาญอุตสาหะ และสุนาถ ธนสารอักษร

ผู้ดำเนินรายการ: แม็ค สุนาถ ธนสารอักษร