Influencer Marketingเลือกใช้อย่างไร ให้ธุรกิจก้าวกระโดด | Jump EP.4

73

เมื่อคนเข้ามาอยู่ในโลกดิจิทัล การหาข้อมูลหรือเสพข้อมูลถือเป็นเรื่องที่อิสระ ดังนั้น ผู้บริโภคมากกว่า 60% จึงเลือกที่จะเชื่อถือ Influencer มากกว่าแบรนด์

แล้ว Influencer มีกี่ประเภท? ต้องเลือกใช้ประเภทไหนให้ตอบโจทย์แบรนด์ เพื่อให้เกิดเป็น Influencer Marketing ที่มีประสิทธิภาพ

ในรายการ Jump Podcast Ep.4 Influencer Marketing เลือกใช้อย่างไร ให้ธุรกิจก้าวกระโดด กับรวิศ หาญอุตสาหะ และสุนาถ ธนสารอักษร

#JumpPodcast​​ #MissionToTheMoonPodcast​​