VIDEO MISSION TO THE MOON ถ้าไม่เห็นด้วยกับหัวหน้าจะแย้งอย่างไรดี? | MM EP.1260

ถ้าไม่เห็นด้วยกับหัวหน้าจะแย้งอย่างไรดี? | MM EP.1260

เคยไหม? เมื่อหัวหน้าเสนอไอเดียอะไรที่ดูไม่เวิร์กสุดๆ
ลูกน้องอย่างเราก็ได้แต่นั่งเงียบไม่กล้าแย้ง ยอมทำตามหัวหน้ากันไปแบบนั้น
แต่การแสดงความคิดเห็นของคนในทีมเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนางานที่ดีออกไป
ถ้าอย่างนั้น เมื่อเรารู้สึกไม่เห็นด้วย จะแย้งหัวหน้าออกไปอย่างไรดี?

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ

#missiontothemoon 
#missiontothemoonpodcast
#softskill

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต