VIDEO5 MINUTESรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งสักอย่าง ปรับ Mindset อย่างไรดี? | 5M EP.963

รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งสักอย่าง ปรับ Mindset อย่างไรดี? | 5M EP.963เป็ด’ คงเป็นคำที่คนมักใช้นิยามคนที่ ‘ทำได้ทุกอย่าง แต่ไม่เก่งสักอย่าง’ จนบางทีคนเป็นเป็ดก็ได้แต่ตั้งคำถามกับตัวเองว่า ทำไมเราถึงไม่เก่งสักอย่างเลยนะ? ทำไมเราไม่เก่งอย่างคนอื่นบ้าง? จนสุดท้ายก็รู้สึกแย่กับตัวเอง ใน 5M Good Time EP. นี้ไปรับฟังคำแนะนำจากคุณรวิศกันว่าเราจะรับมืออย่างไรกับการเป็นเป็ด

 

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ

#goodtime
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต