VIDEO5 MINUTESพัฒนาองค์กรอย่างไรให้ไม่เกิดการทุจริต? | 5M EP.962

พัฒนาองค์กรอย่างไรให้ไม่เกิดการทุจริต? | 5M EP.962


การทุจริต’ เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด เรามักจะเห็นข่าวการทุจริตที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในโรงเรียน การทุจริตจากการทำธุรกิจร่วมกัน การทุจริตในภาครัฐ หรือการทุจริตภายในองค์กร.. แล้วทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า? เราจะแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่? ใน 5M Good Time EP. นี้ไปรับฟังกันว่าเราจะพัฒนาองค์กรอย่างไรให้ไม่เกิดการทุจริต

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ

#goodtime
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

 

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต