VIDEO5 MINUTESเว็บไซต์ที่ชอบอ่านในตอนเช้ามีอะไรบ้าง? | 5M EP.960

เว็บไซต์ที่ชอบอ่านในตอนเช้ามีอะไรบ้าง? | 5M EP.960

 

ในตอนเช้าๆ ก่อนไปทำงาน
หลายคนอยากที่จะเติมอาหารให้กับสมอง
ไม่ว่าจะเป็นการดู ฟัง หรืออ่าน
อัปเดตข่าวสาร เทรนด์ หรือหาความรู้ใหม่ๆ
.
ใน 5M Good Time EP. นี้
ไปดูกันว่าคุณรวิศจะมีเว็บไซต์อะไรมาแนะนำ
ให้เราได้เติมอาหารให้กับสมองในตอนเช้า
.
.

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ

#goodtime
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต