BUSINESSสรุปประเด็นด้าน Wealth Planning ไปกับ 4 บริษัทจัดการกองทุนระดับโลก ภายใต้การผสานพลังของ AIA X AIAIMT

สรุปประเด็นด้าน Wealth Planning ไปกับ 4 บริษัทจัดการกองทุนระดับโลก ภายใต้การผสานพลังของ AIA X AIAIMT

โควิด-19 ได้เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจของโลก และสร้างความผันผวนไม่หยุดนิ่ง ในวันนี้ที่สถานการณ์ต่างๆ เริ่มดีขึ้น การดำเนินธุรกิจเริ่มกลับมามีทิศทางด้านบวก เราจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมออกตัวก่อนคู่แข่ง เพื่อสามารถเป็นผู้ชนะในโลกอนาคตที่จะมาถึง ธุรกิจประกัน ก็เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่จะต้องปรับตัวตามเทรนด์การเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วนี้เช่นกัน

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ คนส่วนใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงเพียงเรื่อง “สุขภาพ” (Health) เท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่เรื่อง “ความมั่งคั่ง” (Wealth) ด้วย เอไอเอ ประเทศไทย ในฐานะบริษัทประกันที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 84 ปี ตอบรับกับเทรนด์ดังกล่าว เพื่อขยายการดูแลด้านสุขภาพ ไปสู่การวางแผนทางการเงิน โดยการผสานพลังกับบริษัทที่แข็งแกร่งด้านการบริหารความมั่งคั่ง นั่นคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อบริหารจัดการเงินลงทุนในกองทุนรวมจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือยูนิต ลิงค์ ของลูกค้าเอไอเอ

“The Power of Synergy”

และเมื่อเกิดความร่วมมือ ทำให้เกิดการผสานพลังเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า ขอเชิญรับฟังการพูดคุยของ 2 CEO จากเอไอเอ และ บลจ.เอไอเอ ที่ให้เกียรติมาพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดในการปรับตัวของเอไอเอ เพื่อก้าวสู่ศตวรรษหน้า ในการตอบโจทย์การคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของคนไทยในอนาคต รวมถึงการจับมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลกเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและพัฒนาธุรกิจได้ดีขึ้น ใน Mission to the Moon ซีรีส์พิเศษ ตอนที่ 1 “The Power of Synergy” เมื่อการผสานพลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่

Advertisements

และจากที่ บลจ.เอไอเอ ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารการลงทุนถึง 4 บริษัท BlackRock, Baillie Gifford, Capital Group และ Wellington Management เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าในด้านการบริหารการลงทุนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การลงทุนระยะยาวของผู้ถือกรมธรรม์ของ เอไอเอ โดยเฉพาะ

พันธมิตรระดับโลกแต่ละแห่งนั้นมีประวัติบริษัท และแนวคิดต่อการตอบรับกับโลกหลังโควิด-19 ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยบริษัทต่างๆ ได้มาร่วมพูดคุยกับ Mission To The Moon ผ่านพอดแคสต์ซีรีส์พิเศษของ AIA X AIAIMT “The Next Normal of Wealth Planning” ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

“BlackRock” กับความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุนตราสารหนี้ระดับโลก

BlackRock คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำระดับโลก มีเป้าหมายเพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้คนมีสวัสดิภาพทางการเงินที่ดีขึ้น ปัจจุบัน BlackRock บริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมสูงกว่า 9.4 ล้านล้านดอลลาร์ และเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตราสารหนี้ ชั้นนำระดับโลก เพื่อสร้างการเติบโตและรักษาความมั่งคั่งของลูกค้า

“Baillie Gifford” บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนที่เน้นการลงทุนระยะยาว

Baillie Gifford เป็นบริษัทจัดการกองทุนสัญชาติสกอตแลนด์ มีอายุถึง 113 ปี นับเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมายาวนานและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก Baillie Gifford ขึ้นชื่อเรื่องการคัดเลือกสินทรัพย์แบบเข้มข้น โดยบริษัทที่เข้าลงทุนนั้นต้องผ่านการศึกษาอย่างรู้ลึกรู้จริง และต้องเป็นการลงทุนระยะยาวแบบ Actual Investor หรือการลงทุนที่มองภาพไกลๆ เพื่อก้าวข้ามความผันผวนในแต่ละไตรมาส ทำให้ Baillie Gifford สามารถดำเนินธุรกิจเคียงข้างนักลงทุน และผ่านวิกฤตต่างๆ ในโลกมาได้มากมาย ซึ่งการที่ Baillie Gifford มีมุมมองการลงทุนในระยะยาว เป็นลักษณะการลงทุนที่เหมาะกับกรมธรรม์ ยูนิต ลิงค์ ที่เน้นการวางแผนการเงินในระยะยาวเช่นกัน

Advertisements

“Capital Group” ความโดดเด่นในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในทุกการเปลี่ยนแปลง

Capital Group มีอายุกว่า 90 ปี ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1931 ที่ ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยทำธุรกิจด้านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยมุ่งหวังเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านการลงทุน ซึ่งในทศวรรษนี้ที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ Capital Group มุ่งเน้น คือการหมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นนักลงทุนที่มีความรู้ ผ่านการค้นคว้าหาข้อมูลอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับทั้งบริษัทที่ลงทุน รวมถึงสภาพแวดล้อมของบริษัทนั้นๆ โดยใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานและอาศัยโครงข่ายของนักวิเคราะห์ที่มีทั่วโลก เพื่อเตรียมตัวรับมือกับทุกสถานการณ์ ซึ่งนับเป็นพื้นฐานสำคัญที่นักลงทุนระยะยาวควรมีเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น และไม่มีใครมีลูกแก้วพยากรณ์อนาคต

“Wellington” ความเชี่ยวชาญในการเฟ้นหาบริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน

Wellington Management เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1928 จัดการดูแลการเงินโดยรวมราว 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับลูกค้าทั่วโลก ในแง่ของการลงทุน ความโดดเด่นของ Wellington คือความสามารถในการวิเคราะห์ ทั้งในส่วนของบริษัทที่ลงทุนและสภาพตลาดที่ลงทุน แล้วนำทั้งหมดมาใช้ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนอย่างตรงจุด เพราะเป็นบริษัทที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนถึง 890 คน ซึ่งทำการวิเคราะห์หุ้นกว่า 4,500 บริษัท ที่อยู่ทั่วโลกอย่างละเอียด

“รู้ทันเศรษฐกิจ-การลงทุนไทยในปี 2022”

นอกจากเรื่องราวอันน่าสนใจของ 4 บริษัทจัดการกองทุนระดับโลกแล้ว พอดแคสต์ซีรีส์พิเศษ “The Next Normal of Wealth Planning” ยังมีอีก 1 ตอน ที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายที่จะพาทุกคนมา สรุปภาพรวมและทิศทางทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามอง รวมถึงโอกาสในการลงทุนต่างๆ จาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) อย่างละเอียด ในตอน “รู้ทันเศรษฐกิจ-การลงทุนไทยในปี 2022”

Mission To The Moon X AIA X AIAIMT

Advertisements

LASTEST ARTICLES

LASTEST PODCAST

Manlika Klinprayong
Manlika Klinprayong
I write, therefore I am. เราเขียน เราจึงมีอยู่

POPULAR ARTICLES

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานและเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบล็อคการใช้งานคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์ได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Performance Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า