NEWS5 นิสัยทางการเงินสำหรับปี 2022 โดยนิตยสาร Forbes

5 นิสัยทางการเงินสำหรับปี 2022 โดยนิตยสาร Forbes

หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้โลกเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลให้ประชากรทั่วโลกได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล ดังนั้นปี 2022 จึงถือเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการเงินเพื่อความมั่นคงในยุคที่เศรษฐกิจผันผวนแบบนี้ โดยบทความ 5 Smart Financial Habits For 2022 จากนิตยสาร Forbes ได้สรุป 5 นิสัยการเงินสำหรับปี 2022 ที่เราควรจะมีเพื่อความมั่นคงในอนาคตไว้ดังนี้

1. การบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่าย (Track Your Expenses)

ในการวางแผนทางการเงิน ขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เรารู้ว่าการใช้จ่ายของเราเป็นอย่างไรบ้าง มีแนวโน้มที่จะจ่ายไปกับอะไรมากน้อยเพียงใด และมีมูลค่าเท่าไหร่ คือการ “บันทึกค่าใช้จ่าย” ซึ่งเมื่อดูรายการที่เราได้จดบันทึกลงไปแล้ว จากนั้นเราก็สามารถที่จะประเมินการใช้เงินโดยรวมของเรา สามารถกำหนดขอบเขตของรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้ด้วยเช่นกัน

ซึ่งในปัจจุบัน การบันทึกค่าใช้จ่ายประจำวันสามารถทำได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นด้วยแอปพลิเคชันสำหรับจดบันทึกค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยบันทึกค่าใช้จ่ายของเราได้อย่างแม่นยำและสะดวกมากยิ่งขึ้น และยังสร้างนิสัยการจดบันทึกค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้อีกด้วย

2. การรู้จักอดออม (Build Your Savings)

“การออมเงิน” นับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากที่สุด แต่ขณะเดียวกันก็เป็นที่สิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับการเริ่มสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีด้วย และการออมเงินที่ดี ควรเริ่มจากพิจารณาฐานเงินของเราเป็นหลักก่อน โดยหลักการออมเงินส่วนมากที่เป็นที่นิยมคือหลักการที่เรียกว่า “50-30-20”

โดยหลักการออมเงินแบบ 50-30-20 คือ 50% แรกนั้นควรใช้จ่ายไปกับ “สิ่งที่จำเป็น” อย่างที่อยู่อาศัย หรืออาหารการกินของเราในแต่ละวัน ส่วน 30% ต่อมาคือ ค่าใช้จ่ายไปกับสิ่งที่เรา “อยากได้” และในส่วน 20% สุดท้ายเป็นการเก็บไว้สำหรับการออมเงิน

อย่างไรก็ตาม เราต้องตระหนักไว้เสมอว่า วิธีการออมเงินไม่ได้มีวิธีเดียว แต่เราสามารถสร้างหลักการออมเงินให้เข้ากับการใช้ชีวิตของเราเองได้ เพื่อให้นิสัยการออมเงินของเราเป็นไปได้ง่าย และสามารถทำได้ในระยะยาว

Advertisements

3. เริ่มที่จะลงทุน (Start Investing)

สำหรับการลงทุน ไม่มีคำว่า “ช้าไป” หรือ “เร็วไป” เราไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนก้อนใหญ่เสมอไป แต่สามารถที่จะเริ่มจากการลงทุนเล็กๆ แต่ก็เป็นการลงทุนที่ฉลาด อย่างการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Systematic Investment Plans (SIPs) หรือแผนการลงทุนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยทำให้การลงทุนของเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นและง่ายต่อการเลือกลงทุน

โดยการลงทุนด้วยเม็ดเงินเพียงเล็กน้อย แต่เป็นการลงทุนที่ชาญฉลาด จะช่วยให้เราสามารถมีแหล่งลงทุนที่หลากหลายได้ ในส่วนของการฝากเงินแบบฝากประจำ หรือการลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ ก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่ดี เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในรูปแบบอื่นด้วย

4. บริหารความเสี่ยงของตัวเองและครอบครัว (Secure Yourself and Your Family)

นอกจากเรื่องของเงินหรือความมั่งคั่งแล้ว อีกสิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือ “สุขภาพ” การทำประกันจะช่วยให้เราลดความเสี่ยงและช่วยให้เราได้รับสินไหมทดแทนในระยะยาวหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น โดยเราจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่ายาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ จากการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ การทำประกันในช่วงอายุที่ยังน้อยถือเป็นช่วงเวลาที่ดี เนื่องจากยังเป็นวัยที่มีความเสี่ยงต่ำ ดังนั้นจะทำให้ค่าเบี้ยประกันในการทำประกันถูกลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการทำประกันในช่วงวัยหนุ่มสาวจะเป็นทางเลือกที่ดี อย่างไรก็ตามเงื่อนไขในการทำประกัน ยังคงเป็นสิ่งที่เหล่าผู้สนใจทำประกันต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

Advertisements

5. วางแผนภาษี (Tax Planning)

ภาษีเป็นสิ่งที่หลายคนมักจะมองข้ามไปในการวางแผนทางการเงิน ดังนั้นการวางแผนภาษี ถือเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการที่เราจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในอนาคตได้ เพราะฉะนั้น เราจึงไม่ควรวางแผนจ่ายภาษีในช่วงปลายปี แต่เราควรวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นปี

การวางแผนภาษีนั้นมีหลายแนวทางที่จะช่วยลดภาระในการจ่ายภาษีของเราในแต่ละปี อย่างการปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาล หรือการใช้จ่ายบางประเภทที่จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ อย่างการทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือแม้แต่ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน การลงทุนในสิ่งเหล่านี้ นอกจากจะช่วยลดภาระการเสียภาษีแล้ว ยังสามารถเพิ่มการเก็บออมเงินได้อีกด้วย

นอกเหนือจากที่เราจะรู้จักกับ 5 นิสัยทางการเงินแห่งปี 2022 แล้ว สิ่งที่สำคัญสำหรับการวางแผนทางการเงินของเราคือการ การสร้างนิสัยในการออมเงินที่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลายเป็นวินัยการการเงินที่เข้มแข็งโดยทีมผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า การสร้างความมั่นคงทางการเงินนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน โดยเฉลี่ยแล้วมากถึง 66 วัน ที่จะทำให้นิสัยการออมเงินเกิดขึ้นได้จริง ดังนั้น การลงมือทำอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เรามีเงินเก็บ และเราจะต้องเริ่มที่สร้างระเบียบทางการเงินโดยเริ่มจากวันนี้ เพื่อให้เป้าหมายที่วางไว้ภายในปี 2022 เป็นไปได้จริง

เนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ:
คนยุคใหม่ควรวางแผนการเงินอย่างไรดี? สรุปพอดแคสต์ MM X โค้ชหนุ่ม Money Coach

อ้างอิง:
https://bit.ly/3CH4FyR

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#worldnews

Advertisements

LASTEST ARTICLES

LASTEST PODCAST

POPULAR ARTICLES

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานและเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบล็อคการใช้งานคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์ได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Performance Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า