แรงดูด อยู่เหนือ แรงผลัก | กงสี Gossip ep15

PODCAST กงสี GOSSIP แรงดูด อยู่เหนือ แรงผลัก | กงสี Gossip ep15

EP.นี้ มาชวนคุยกันว่า หากทายาทอยากกลับไปช่วยธุรกิจครอบครัว แต่ตอนนั้นพ่อแม่ยังไม่เห็นด้วย อาจเพราะการมองถึงโอกาสจากการทำงานข้างนอกที่มากกว่า สถานการณ์แบบนี้เราควรทำอย่างไร หรือเหตุผลใดที่จะทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจถึงความตั้งใจนี้ กับ คุณเสสินัน นิ่มสุวรรณ์ เจ้าของเพจ ทำที่บ้าน

ผู้ดำเนินรายการ: กวาง เสสินัน นิ่มสุวรรณ์

#กงสีGossipPodcast​
#MissionToTheMoonPodcast