VIDEO กงสี GOSSIP ล่องเรือด้วยตำรา หรือ ฝีพาย | กงสี Gossip ep14

ล่องเรือด้วยตำรา หรือ ฝีพาย | กงสี Gossip ep14

EP.นี้ ชวนมาไขข้อสงสัยกันว่า “ประสบการณ์” กับ “ความรู้” อะไรสำคัญกว่ากัน ความต่างระหว่างวัย การทำงานของฝั่งผู้ใหญ่ที่อาศัยประสบการณ์และการตัดสินใจตามสัญชาตญาณเป็นหลัก กับฝั่งทายาทที่อาศัยความรู้จากตำราและทฤษฎี จะทำงานร่วมกันได้อย่างไร รวมไปถึงความรู้ที่ดี ที่เหมาะแก่การนำไปใช้งานควรเป็นแบบไหน กับ คุณเสสินัน นิ่มสุวรรณ์ เจ้าของเพจ ทำที่บ้าน

ผู้ดำเนินรายการ: กวาง เสสินัน นิ่มสุวรรณ์

#กงสีGossipPodcast​
#MissionToTheMoonPodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต