VIDEO กงสี GOSSIP ยุทธวิธี พิชิตใจป๊าม้า | กงสี Gossip ep11

ยุทธวิธี พิชิตใจป๊าม้า | กงสี Gossip ep11

EP. นี้มาพร้อมกับปัญหาของทายาทหลายๆ คน ที่อยากเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง “ระบบ” แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นสื่อสารอย่างไรให้ผู้ใหญ่เข้าใจ การเรียนรู้ข้อดี ข้อเสีย ของระบบเถ้าแก่ การสังเกต Pain Point ของคนในบ้าน จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ และการหาวิธี “ทำให้สูญเสียน้อยลง” จะดีกว่าระบบที่เข้ามาช่วย “ขายให้ได้มากขึ้น” อย่างไร ร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกัน กับ คุณเสสินัน นิ่มสุวรรณ์ เจ้าของเพจ ทำที่บ้าน

ผู้ดำเนินรายการ: กวาง เสสินัน นิ่มสุวรรณ์

#กงสีGossipPodcast​
#MissionToTheMoonPodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต