ใจคน ยากแท้ หยั่งถึง | กงสี Gossip ep10

PODCAST กงสี GOSSIP ใจคน ยากแท้ หยั่งถึง | กงสี Gossip ep10

หากพูดถึง “ความไว้วางใจ” กับ “ระบบจัดการงาน” ธุรกิจครอบครัวมักจะมองคนที่ไว้วางใจได้เป็นหลัก จนลืมไปว่า ถ้าระบบดี สามารถตรวจสอบได้ ก็จะช่วยผลักคนที่ไม่น่าไว้วางใจออกไปเอง ร่วมพูดคุยและค้นหาคำตอบของการวางระบบงาน ผ่านการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทงานและคน กับ คุณเสสินัน นิ่มสุวรรณ์ เจ้าของเพจ ทำที่บ้าน ได้ใน EP. นี้

ผู้ดำเนินรายการ: กวาง เสสินัน นิ่มสุวรรณ์

#กงสีGossipPodcast​
#MissionToTheMoonPodcast