VIDEO กงสี GOSSIP ไม้แก่ ดัด ได้ | กงสี Gossip ep4

ไม้แก่ ดัด ได้ | กงสี Gossip ep4

EP. นี้มาพร้อมกับคำถามที่ว่า หากกลับไปสานต่อธุรกิจครอบครัว จะวางตัวอย่างไรกับลูกน้องที่เป็นคนเก่าคนแก่ของบ้าน จาก Work for ที่ต้องทำเพื่อพ่อแม่ของเรา สู่ Work with ที่ต้องทำงานร่วมกับเรา ควร “สั่ง” หรือ “ขอความช่วยเหลือ” ด้วยวิธีไหนเพื่อดึงเขามาเป็นพวก ร่วมพูดคุยและค้นหาคำตอบไปพร้อมกันกับ คุณเสสินัน นิ่มสุวรรณ์ เจ้าของเพจ ทำที่บ้าน

ผู้ดำเนินรายการ: กวาง เสสินัน นิ่มสุวรรณ์

#กงสีGossipPodcast​
#MissionToTheMoonPodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต