BUSINESSออกแบบชีวิตที่ใช่ให้มีความสุขในแบบของตัวเอง กับนิ้วกลม

ออกแบบชีวิตที่ใช่ให้มีความสุขในแบบของตัวเอง กับนิ้วกลม

เคยได้ยินกันหรือไม่ว่า คนเราดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัยสี่ คือการมีอาหารให้ทานเพื่อขับเคลื่อนชีวิต มีที่อยู่อาศัยเพื่อพักผ่อนและชาร์จพลังให้สามารถก้าวต่อไปในวันข้างหน้า มีเครื่องนุ่งห่มเพื่อความสวยงามและความอบอุ่น และมียารักษาโรคเมื่อต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่คาดคิด

แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราอาจไม่สามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีหรือการอยู่ดีมีสุขได้ หากลืมปัจจัยที่สำคัญอย่าง “ปัจจัยสุข” ไป โดยปัจจัยสุขในที่นี้หมายถึง “ความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพที่ดี และชุมชนสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน” ทั้งสามปัจจัยนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะหลอมรวมสิ่งที่เรามีและประกอบร่างสิ่งต่างๆ จนก่อให้เกิดความสุขของเราขึ้นมาได้

และเมื่อพูดถึงเรื่อง “การอยู่ดีมีสุข” แล้ว ทาง Mission To The Moon ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือคุณเอ๋ นิ้วกลม ในเรื่องการมีชีวิตแบบอยู่ดีมีสุขผ่านการสร้าง “ปัจจัยสุข” ให้กับชีวิต พร้อมทั้งพาไปรู้จักกับ “พฤกษา” ผู้ซึ่งเป็น Developer ที่ไม่ได้ทำเฉพาะการสร้างบ้าน ที่อยู่อาศัย แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างการอยู่อาศัยที่ดี เพื่อทำให้ทุกคนเข้าถึงความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่าง “อยู่ดีมีสุข”

ทำความเข้าใจคำว่า “อยู่ดีมีสุข”

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราต่างผ่านศึกหนักมาหลายระลอก โดยเฉพาะเรื่องของสงครามและโรคระบาด ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกเหนื่อย จนอยากหาความสมดุลและการอยู่ดีมีสุขให้กับชีวิต

ซึ่งคำว่า “อยู่ดี” กับ “มีสุข” นั้นเป็นสองคำที่มีความสัมพันธ์กัน หมายความว่าถ้าเราอยู่ไม่ดี เราก็อาจไม่มีความสุข และคำว่าอยู่ไม่ดีนั้นก็เป็นคำที่มีหลากหลายมิติ

มิติแรกหมายถึงว่า เราพาตัวเองไปอยู่ในที่แบบไหน เช่น ถ้าเราอยู่ในบ้านที่รกหรือไม่ปลอดโปร่ง ก็หมายความว่าเราอาจอยู่ไม่ดี ส่วนอีกมิติหนึ่งคือ ธรรมชาติแวดล้อมที่เราอยู่ เช่น ถ้าคนในครอบครัวและคนในชุมชนชอบล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของเรา เราก็อาจอยู่ไม่ดีและสุดท้ายเราก็จะไม่มีความสุขนั่นเอง

ความสุขง่ายๆ เกิดขึ้นได้ที่ “บ้าน”

เมื่อพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว ก็ต้องบอกว่าการที่เราจะสามารถอยู่ได้อย่าง “อยู่ดีมีสุข” เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “บ้าน” เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราต่างก็ใช้เวลาอยู่ที่บ้านกันเยอะขึ้น ตั้งแต่ตื่นนอน ทำงาน ไปจนถึงทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้บ้านกลายเป็นพื้นที่ที่มีบทบาทมากขึ้นและส่งผลต่อความสุขของเราเป็นอย่างมาก

โดยปกติแล้วบ้านของคนเราจะแบ่งออกเป็นสองมิติคือ โลกภายนอกกับโลกภายใน ซึ่งทั้งสองมิตินี้มันปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลา เช่น หากเรากำลังมีอารมณ์ที่ดีอยู่ แล้วต้องพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีหรือพื้นที่ที่สร้างความก่อกวนจิตใจ สุดท้ายเราก็อาจจะกลายเป็นคนที่อารมณ์ไม่ดีได้ ในทางกลับกัน หากเรากำลังอารมณ์ไม่ดีอยู่ แล้วพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่สร้างความสงบให้กับจิตใจได้ เราก็จะอารมณ์ดีขึ้น เพราะฉะนั้นบ้านหรือบรรยากาศรอบตัวเรามีผลต่อความสุขของเราเป็นอย่างมาก โดยที่ในบางครั้งเราอาจไม่เคยรู้ตัวเลยด้วยซ้ำ

แล้วในปัจจุบันหลายคนก็ใช้ชีวิตแบบมนุษย์เมือง ทำให้บ้านไม่ได้มีส่วนเชื่อมโยงกับโลกภายนอก ซึ่งจริงๆ แล้วมนุษย์ถูกออกแบบมาให้มีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้ตลอดเวลา เช่น เราต้องออกไปเจอต้นไม้ ผู้คน และรับแสงแดดกันบ้าง แต่ด้วยวิถีชีวิตสมัยใหม่ทำให้เราใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยเจอแสงและไม่ค่อยเจอธรรมชาติภายนอก หลายคนจึงประสบกับปัญหาทางสุขภาพจิต

ซึ่งนักจิตบำบัดหลายคนก็เคยบอกไว้ว่า หากช่วงเวลาใดที่เรารู้สึกหดหู่โดยไม่มีสาเหตุ ก็ให้ลองออกไปเดินเล่นตอนเช้าเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลาสองอาทิตย์ เพราะวิธีนี้จะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้น

Advertisements

เพราะบ้านมีความหมายมากกว่าแค่ “อาคาร”

เมื่อพูดถึงบ้าน หลายคนก็อาจจะคิดว่าอยู่ที่ไหนก็เหมือนกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วอาคารที่เราอยู่มันมีผลต่อคนที่อาศัยอยู่ในนั้นด้วย บ้านเป็นสิ่งที่ทำให้คนกลมเกลียวกันและทำให้คนแตกแยกกันได้ ขึ้นอยู่กับว่าบ้านที่เราอยู่นั้นถูกออกแบบมาอย่างไร

ถ้าบ้านเราถูกออกแบบมาดีก็จะช่วยให้บรรยากาศในการอยู่อาศัยดีและทำให้ความสัมพันธ์ของคนในบ้านดีตามไปด้วย แต่ถ้าเราอยู่ในบ้านที่ออกแบบมาไม่ดี ทำให้คนอยู่รู้สึกเครียด เราก็อาจจะไประรานครอบครัวของเราได้

บ้านเป็นสิ่งก่อสร้างและเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นไว้บนโลกไปนี้ ซึ่งนอกจากองค์ประกอบภายในอย่างคนในบ้านแล้ว ก็ยังมีองค์ประกอบข้างนอกบ้านที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของเราอีกหลายอย่างเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด อากาศ กลิ่น และมลภาวะต่างๆ ซึ่งทั้งองค์ประกอบภายนอกและภายในเหล่านี้จะมีความเชื่อมโยงกัน

เช่น ถ้าเราอยู่ในบ้านที่อากาศไม่ถ่ายเทหรือแสดงแดดเข้าไม่ถึง เราก็อาจจะรู้สึกว่าบ้านไม่ปลอดโปร่ง หรือหากรู้สึกว่าพื้นเย็นตลอดเวลา เราก็อาจจะรู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วรู้สึกไม่อบอุ่นก็ได้

บ้านที่ออกแบบมาดีต่อ “สุขภาพกายและใจ” คือบ้านแบบไหน?

บ้านที่ดีต่อสุขภาพกายและใจของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไป แต่คุณเอ๋ นิ้วกลมให้ความสำคัญกับสามเรื่องดังต่อไปนี้

[ ] เสียง : ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าสงบจิตสงบใจได้มันก็จะช่วยให้สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นได้

[ ] การใช้เวลาร่วมกัน : บ้านควรจะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถใช้เวลาร่วมกันกับคนในครอบครัวได้ ถึงแม้ว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวจะเป็นเรื่องสำคัญ แต่เราก็ควรมีพื้นที่กลางไว้สร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน

[ ] สภาพแวดล้อมข้างนอกบ้าน : สภาพจิตใจของเรามีความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมข้างนอก ดังนั้นเราจึงควรมีชุมชนสังคมรอบข้างที่ดี

Advertisements

Mission To The Moon Recommend :

สุขภาพกายและสุขภาพใจของเรามีความเชื่อมโยงกัน แม้เราจะไม่เคยทำร้ายสุขภาพกายของเราเลย แต่ถ้าเรามีความเครียดเต็มไปหมด สุดท้ายมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพกายของเราอยู่ดี เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเลือกการอยู่อาศัยที่ดีต่อสุขภาพทั้งสองด้าน ซึ่งหนึ่งในแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็คือพฤกษาที่มาพร้อมแคมเปญ “Pruksa Live well Stay well พฤกษาใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต อยู่ดีมีสุข”

โดยทางพฤกษาได้มีการสร้างการอยู่อาศัยที่คำนึงถึงเรื่องสุขภาพอย่างจริงจัง โดยมีความร่วมมือระหว่าง “พฤกษาเรียลเอสเตท”กับ “โรงพยาบาลวิมุต” ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของเครือพฤกษาโฮลดิ้ง เพื่อให้บ้านของพฤกษา เป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีและเป็นการอยู่อาศัยที่มาพร้อมบริการสุขภาพด้านต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาที่ดี และมีสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับดูแลลูกบ้าน เหมือนมีหมอประจำครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น..

[ ] PRUKSA x VIMUT SENIOR ERGONOMIC DESIGN ออกแบบเพื่อรองรับสรีระผู้สูงอายุ ด้วยการเลือกวัสดุการใช้งานที่ปลอดภัย โค้งมน และมี Non Step Floor พื้นไร้สเต็ป ทำให้ไม่ต้องกลัวเรื่องการเดินสะดุดมั่นใจปลอดภัยทุกย่างก้าว

[ ] PRUKSA x VIMUT RIVER HEALING STONE พื้นหินนวดเท้า กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต คลายความเมื่อยตึงของกล้ามเนื้อ ช่วยปรับสมดุลของร่างกาย

[ ] PRUKSA x VIMUT PLAYGROUND สนามเด็กเล่น Edutainment Playground ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ช่วยเสริมทักษะในการรับรู้ เคลื่อนไหว ทักษะการกะระยะทิศทาง เสริมสร้างให้เด็กๆ มีทักษะการควบคุมร่างกายได้เป็นอย่างดี

[ ] PRUKSA x VIMUT TELEMEDICINE ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ อยู่บ้านก็รักษาได้ สร้างความอุ่นใจเสมือนมีแพทย์ประจำบ้าน

โรงพยาบาลวิมุตนอกจากจะรักษาสุขภาพกายแล้ว ยังมีศูนย์สุขภาพใจอีกด้วย ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะลูกบ้านเท่านั้น แต่พฤกษาทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างสะดวกสบายด้วยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีการรักษาที่ดี นอกจากนี้พฤกษายังมีการทำ Pruksa Positive Playlist ไว้บน Spotify โดยทำร่วมกับนักดนตรีบำบัด ไว้ให้ทุกคนได้ฟังเพื่อผ่อนคลายจิตใจอีกด้วย

อีกทั้งพฤกษายังช่วยให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ตอบโจทย์สำหรับคนรักบ้านและรักสุขภาพ นั่นก็คือ “Clickzy.com” เป็น E-Marketplace ที่ให้บริการซื้อขายสินค้าในกลุ่มที่อยู่อาศัย การออกแบบ การตกแต่งภายใน การดูแลสุขภาพและความงาม และอื่นๆ โดยจะเน้นการเชื่อมโยงกับร้านค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ต้องการเร็วขึ้น และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบข้างอีกด้วย

ว่าด้วยเรื่องชุมชนสังคมที่ดีและตอบโจทย์ชีวิตคนสมัยใหม่

อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขของเราก็คือ ชุมชนสังคมรอบข้าง ซึ่งหากพูดถึงเรื่องนี้แล้ว เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ชีวิตคนสมัยใหม่ไม่ค่อยมีความสนิทสนมกับเพื่อนบ้านเสียเท่าไร หากเรามองสังคมในต่างจังหวัดเราก็จะเห็นว่าเขาเหล่านั้นมีความใกล้ชิดกันมากกว่า แต่วิถีชีวิตแบบในเมืองมันทำลายความเป็นชุมชนเช่นนี้ลง ทำให้เราค่อนข้างหาชุมชนสังคมแบบนี้ได้ยากแต่ก็ใช่ว่าจะหาไม่ได้เลย

สิ่งที่จะช่วยให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ได้มากขึ้นก็คือโครงการบ้านที่ถูกออกแบบมาให้มี “พื้นที่ส่วนกลาง” เพราะพื้นที่ตรงนี้จะทำให้คนกลับมาเจอหน้ากันอีกครั้งได้

ซึ่งสังคมที่คนมีปฏิสัมพันธ์กันก็ถือว่าดีและมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ทำให้เรารู้สึกไม่เหงาและทำให้รู้สึกว่ามีคนคอยช่วยสอดส่องดูแลบ้านและคนในบ้านเราเมื่อเราไม่อยู่ นอกจากนี้ยังทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติรอบตัวได้มากขึ้นด้วย

โดยปกติแล้วเราอาจจะคิดว่า การที่เราจะมีชีวิตที่ดีได้นั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่คนเดียวโดยลำพังตลอดไปได้ เพราะชีวิตของเรามีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ผู้คน สังคม และโลกใบนี้ สิ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ก่อร่างสร้างตัวให้เกิดมาเป็นเราในทุกวันนี้ แต่ในทางกลับกัน ตัวเราเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้เช่นกัน

ออกแบบการ “อยู่ดีมีสุข” ด้วยตัวเอง

หากใครอยากมีชีวิตแบบอยู่ดีมีสุข ก็ต้องบอกว่าพฤกษาสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ทั้งในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพที่ดี และชุมชนสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน เพราะพฤกษาเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้เข้ามามีผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คน พฤกษาจึงมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งรอบข้างที่เปลี่ยนแปลงไป

ในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดี พฤกษามีการดีไซน์บ้านให้ตอบโจทย์ทุกคนและทุกวัยมากขึ้น ผ่านการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้บ้านมีระบบโฮมออโตเมชัน ทำให้ลูกบ้านสามารถสั่งงานได้เพียงแค่ปลายนิ้ว

และพฤกษามีการสร้าง Ecosystem อย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถตอบโจทย์คนทุกวัยได้ เช่น มี Edutainment Playground หรือโซนสนามเด็กเล่นที่เป็นมากกว่าแค่พื้นที่เอาไว้เล่นให้กับกลุ่มวัยเด็ก รวมทั้งยังมีพื้นที่ Outdoor และสนามกีฬาย่อมๆ ไว้ให้คนวัยอื่นๆ ได้ใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกันอีกด้วย

แล้วพื้นที่ภายในบ้านก็มีห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับได้ตามความต้องการของคนทุกวัย มีผู้เชี่ยวชาญด้านบริการตกแต่งภายในแบบครบวงจร รวมทั้งมีพลังงานสะอาดที่ดีกับเราและโลก

ส่วนในเรื่องของสุขภาพที่ดี พฤกษามีโรงพยาบาลวิมุต ที่นอกจากจะมีการออกแบบที่ดีแล้ว ยังมีบริการสุขภาพทางด้านต่างๆ ที่ให้สิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับดูแลลูกบ้าน เหมือนหมอประจำครอบครัว พร้อมทั้งช่วยให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ทุกคนได้รับการดูแลรักษาได้อย่างสะดวกสบายด้วยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย

และสุดท้ายคือเรื่องชุมชนสังคมที่ดี พฤกษาสนับสนุนให้บริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ร่วมเป็นพันธมิตรกับพฤกษา พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้คน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA”

โดยบริษัทที่ได้รับคัดเลือกในโครงการนี้จะได้รับประโยชน์หลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทักษะ ขยายศักยภาพ เครือข่ายธุรกิจ ความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรม และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพื่อทำให้ธุรกิจต่างๆ นอกจากจะทำกำไรได้แล้ว ยังเป็นมิตรต่อผู้คนและโลกอีกด้วย หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นการทำให้ธุรกิจในปัจจุบันสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้มากขึ้น เพื่อให้สังคมและชุมชนเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ พฤกษายังมีโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By PRUKSA” เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยของคนพิการให้เอื้อต่อความปลอดภัยและความเหมาะสมกับการใช้ชีวิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการยกระดับคุณภาพสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งหมดนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพที่ดี และชุมชนสังคมที่ดีไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ทุกชีวิตอยู่ดีมีสุข

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤกษาคลิก www.psh.co.th หรือ www.pruksa.com

Mission To The Moon X Pruksa

Advertisements

LASTEST ARTICLES

LASTEST PODCAST

Mission To The Moon
Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต

POPULAR ARTICLES

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานและเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบล็อคการใช้งานคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการใช้งานเว็บไซต์ได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Performance Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า