“Cyber-Bullying” เมื่อพิษคำคน คือเครื่องมือฆาตกรรม | File Not Found EP. 29

13

โลกโซเชียลมีความโหดร้ายซุกซ่อนอยู่มากกว่าที่เราจะจินตนาการ เมื่อ “อแมนด้า ทอดด์” หญิงสาวผู้โชคร้ายที่ถูกกระทำ “Cyber-Bullying” โลกโซเชียล และ โลกแห่งความจริงได้ทอดทิ้งเธอให้อยู่เพียงลำพัง จนนำไปสู่การปลิดชีวิตตัวเองด้วยวัยเพียง 15 ปี