VIDEOFILE NOT FOUNDคดีฆาตกรรม ยำมาครบ ตอน “ฆาตกรรมดับฝันเยาวชน” | Podcast Longplay File Not Found

คดีฆาตกรรม ยำมาครบ ตอน “ฆาตกรรมดับฝันเยาวชน” | Podcast Longplay File Not Found


คดีฆาตกรรม ยำมาครบ ตอน “ฆาตกรรมดับฝันเยาวชน” เนื้อหาในรายการนี้มีการพูดถึงเด็กและเยาวชน เรานำเสนอเรื่องราวเหล่านี้เพื่อเป็นบทเรียน แนวทางในการแก้ไขและป้องกันตัวเอง รวมถึงรายการไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภท

ผู้ดำเนินรายการ: แฮม ธัชพล ลิ้มบรรเจิดกุล

#MissionToPlutoPodcast​​​​​​
#FileNotFoundPodcast​​​​​​

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต