‘Clubhouse + คนไทย’ อะไรจะเกิดขึ้น? | สนทนาหาทำ SS2 EP.15

31

เริ่มต้นซีซันใหม่ ด้วยประเด็นที่กำลังฮอตในโลกออนไลน์ กับแอปพลิเคชันที่สั่นสะเทือนโซเชียลที่สุดอย่าง “Clubhouse” ร่วมพูดคุยกันว่า ปรากฏการณ์นี้บอกอะไรกับเราบ้าง และชีวิตบนโลกออนไลน์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

นอกจากนี้ยังชวนวิเคราะห์ด้านธุรกิจและการตลาด ว่าธุรกิจอะไรบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากแอปฯ นี้ และจะมีโมเดลการสร้างรายได้ที่เป็นไปได้หรือไม่

ร่วม Join คลับ ไปกับ 3 พิธีกรสุดหาทำ! รวิศ หาญอุตสาหะ, โธมัส พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี และ ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#สนทนาหาทำ #MissionToTheMoonPodcast