Checklist! 10 ลักษณะของผู้นำที่ดี | MM EP.1236

PODCASTMISSION TO THE MOONChecklist! 10 ลักษณะของผู้นำที่ดี | MM EP.1236

ในการรวมตัวกันเป็นกลุ่มในแต่ละสังคม
ย่อมต้องมีผู้คนหลากหลายแบบมาอยู่รวมตัวกัน
การจะทำให้คนเหล่านั้นรวมกันเป็นหนึ่ง
และเดินทางไปยังเป้าหมายของกลุ่มร่วมกันได้
จำเป็นต้องมีการจัดการบริหารภายในกลุ่มที่ดี
และคนที่จะสามารถทำหน้าที่นี้ได้ ก็คือคนที่มีฐานะว่าเป็น ‘
ผู้นำ’
แต่การเป็น ‘ผู้นำ’ ไม่ว่าใครก็เป็นได้ แต่ไม่ใช่ว่าใครก็จะมี ‘ภาวะความเป็นผู้นำ’
มาลองตรวจสอบ Checklist 10 ข้อนี้กันดูว่า
ผู้นำของคุณมีภาวะความเป็นผู้นำอยู่บ้างหรือเปล่า?

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast