The Third Way ทางเลือกที่สาม

กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่รถติดลำดับต้นๆของโลก ต้นเหตุของความเครียด และความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ามหาศาล

เมื่อใบหน้าคืออนาคตและกระเป๋าสตางค์เป็นอดีต

หนึ่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรวดเร็ว และจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นจนหลับ คงหนีไม่พ้น Fintech

บางทีก็ต้องลุย ทั้งที่ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้า

ชีวิตนักสู้ของเธอเริ่มต้นเพราะความที่ไม่มีเงิน เธอพยายามเก็บหอมรอมริบเพราะอยากเปิดร้านอะไรของตัวเองสักร้าน

เงิน – ยิ่งใช้เป็นยิ่งงอกเงย

ในปี 2019 จะเป็นครั้งแรกที่ประชากรของโลกจะออนไลน์กันเกิน 50% การเงินคือหนึ่งในธุรกิจที่ต้องปรับตัวมากที่สุด
286,854FAN PAGELIKE
19,857FOLLOWERSFOLLOW
7,034FOLLOWERSFOLLOW
10,800SUBSCRIBERSSUBSCRIBE

POPULAR IN 7 DAYS

คนรุ่นใหม่กำลังมองหาอะไรอยู่

เมื่อพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เปลี่ยน แน่นอนว่า “ทุกการตัดสินใจ” ในการเลือกซื้อเลือกใช้ สินค้าหรือบริการบางอย่างก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วย