X-Future: อนาคตมีแน่ แค่ลงมือเปลี่ยนปัจจุบัน | Career Table EP.1

PODCAST CAREER TABLE X-Future: อนาคตมีแน่ แค่ลงมือเปลี่ยนปัจจุบัน | Career Table EP.1

มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
แนวโน้มการลดจำนวนพนักงานในอนาคต 
ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า บริษัทต่างๆ 
อาจลดจำนวนพนักงานลงถึง 43.2% 
ภายในปี 2025 และใช้ Automation มาทดแทน 
.
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ในอนาคตเรายังจะมีงานทำหรือไม่ 
หุ่นยนต์จะแย่งเราไหม มีอาชีพอะไรที่จะหายไป 
และเราควรทำอย่างไรกับสถานการณ์นี้
.
มาหาทำตอบได้ใน Career Table EP. 1 
กับ เอ็ม ธีรยา ธีรนาคนาท 
ผู้ร่วมก่อตั้ง CareerVisa Thailand
.
.
ผู้ดำเนินรายการ : เอ็ม ธีรยา ธีรนาคนาท

#careertable
#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast