VIDEOCAREER TABLEBrighten Your Resume: เขียนประวัติให้ ‘ขาย’ จนนายจ้าง ‘ซื้อ’ | Career Table EP.9

Brighten Your Resume: เขียนประวัติให้ ‘ขาย’ จนนายจ้าง ‘ซื้อ’ | Career Table EP.9


[ ] ข้ามสาย ไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เขียนยังไงดี
[ ] เล่าเรื่องยังไงให้เข้าใจง่ายและโดดเด่น
[ ] เทคนิค 3Cs และ STAR
[ ] คนเราควรมี Resume กี่ฉบับ

รู้หรือไม่? HR ใช้เวลาดู Resume หรือประวัติของผู้สมัครงานแค่ 6 วินาทีต่อใบสมัครหนึ่งใบเท่านั้น! แล้วจะทำอย่างไรให้ประวัติของเราโดดเด่น เตะตา ต้องใจผู้คัดเลือก เพราะตัวเราเองยังไม่มีโอกาสได้เจอว่าที่นายจ้าง แต่เจ้า Resume กลับได้เจอก่อน และมีแค่โอกาสเดียวเท่านั้นที่ Resume จะทำได้เราได้สัมภาษณ์กับนายจ้างต่อไป

ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ ที่ไม่รู้จะเขียนอะไรใน Resume หรือทำงานมานาน จนประวัติยาวเกินว่าจะอ่านจบ Resume ก็ล้วนแต่จะต้อง “ขาย” เราในหนึ่งหน้ากระดาษ ให้ได้มาเรียนรู้วิธีเขียน Resume แบบกระชับ ชัดเจน และน่าเชื่อถือ พร้อมตัวอย่าง เห็นภาพชัดเจน ให้ HR ตื่นเต้นที่จะได้สัมภาษณ์เรา ไปกับ ‘เอ็ม ธีรยา’ ผู้ร่วมก่อตั้ง CareerVisa Thailand ใน Career Table Ep. นี้!

ผู้ดำเนินรายการ : เอ็ม ธีรยา ธีรนาคนาท

#careertable
#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต