องค์กรเล็กกับองค์กรใหญ่ การทำงานแตกต่างกันอย่างไร? | 5M EP.999

PODCAST5 MINUTESองค์กรเล็กกับองค์กรใหญ่ การทำงานแตกต่างกันอย่างไร? | 5M EP.999

องค์กรเล็ก VS องค์กรใหญ่ แน่นอนว่าแต่ละรูปแบบองค์กรก็ต้องมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป ถ้าเราลองสังเกตดู องค์กรใหญ่ก็จะมีความเป็นระบบมากกว่า แต่การแข่งขันอาจจะสูงกว่า ในขณะที่องค์กรเล็กจะมีระบบน้อยกว่า แต่การเติบโตอาจจะสูงกว่า แล้วจะเลือกแบบไหนดี?
ไปรับฟังความเห็นของคุณรวิศได้ในพอดแคสต์ 5M EP. นี้

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ
#goodtime
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

Advertisements

Advertisements