เพราะ ‘คน’ คือสินทรัพย์สำคัญที่สุดขององค์กร Amazon ให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวน แก่พนักงาน 750,000 คนในสหรัฐฯ

228
Amazon

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2021 ที่ผ่านมา บริษัท Amazon ประกาศว่าทางบริษัทจะสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งหมด ให้กับพนักงานรายชั่วโมงในสหรัฐฯ กว่า 750,000 คน โดยทางบริษัทมีแผนที่จะลงทุนในการศึกษาและการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานเป็นจำนวนเงิน 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 39,200 ล้านบาท

ในอดีต Amazon มีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาอยู่แล้ว โดย Amazon จะสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นจำนวน 95% และจะสนับสนุนสำหรับการศึกษาในระดับอนุปริญญา (Associate Degree) และระดับใบประกาศนียบัตร (Certificate) เพียงเท่านั้น โดยพนักงานจะต้องทำงานให้กับ Amazon มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี จึงจะสามารถเข้าโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานี้ได้

อย่างไรก็ตาม แผนการสนับสนุนทุนการศึกษาใหม่ของ Amazon ที่จะริเริ่มขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2022 ที่จะถึงนี้ ได้มีการปรับปรุงให้ครอบคลุมพนักงานมากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนในครั้งนี้จะครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และปริญญาตรี อีกทั้งยังรวมไปถึงโครงการ GED และ ESL นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้ลดเงื่อนไขอายุงานของพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการนี้เหลือเพียงแค่ 3 เดือนเท่านั้น และการสนับสนุนในครั้งนี้ทาง Amazon จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ทันที โดยที่พนักงานไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้วจึงค่อยมาเบิกกับทางบริษัทในภายหลัง

Advertisements

สาเหตุที่ทาง Amazon จำเป็นจะต้องมีแผนเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาให้แก่พนักงาน สืบเนื่องจากปัญหาขาดแคลนแรงงานในตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ที่แม้แต่กระทั่งบริษัทคู่แข่งอย่าง Walmart และ Target ก็ยังมีโครงการสนับสนุนการศึกษาออกมาเช่นกัน โดย Target ได้ออกโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับพนักงานที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาที่ทางบริษัทเลือกไว้ ขณะที่ Walmart ก็ได้มีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับพนักงานที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับวิทยาลัย โดย Walmart จะสนุบสนุนค่าเล่าเรียนและค่าหนังสือให้ทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทต่างๆ ในสหรัฐฯ อย่าง Starbucks, Chipotle และ Verizon ก็มีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเช่นกัน

Advertisements

อ้างอิง:
https://bit.ly/3A2tDq6
https://cnb.cx/2YIv7Iy

#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#worldnews

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ https://missiontothemoon.co/category/news/

Advertisements