AI ใครใช้ทำอะไรได้บ้าง? | AI Thai Smart EP.4

PODCAST AI THAI SMART AI ใครใช้ทำอะไรได้บ้าง? | AI Thai Smart EP.4

AI ไม่ได้ถูกพัฒนาสำหรับคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น แต่ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์สำหรับทุกคนเพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ในชีวิตประจำวัน