VIDEOREMASTER9 เคล็ดลับเรื่อง Productivity จาก 26 นักเขียนดัง | Mission To The Moon Remaster...

9 เคล็ดลับเรื่อง Productivity จาก 26 นักเขียนดัง | Mission To The Moon Remaster EP.15

 

ความ Productive หรือ Productivity อาจไม่ได้เป็นที่ต้องการของคนทุกคน อยู่ที่เราจะให้คุณค่า และเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิต แต่ถ้าใครสนใจเรื่องการบริหารเวลา และการทำงาน ให้เกิด Productivity ได้ตามที่ต้องการ

ลองมาฟัง “9 เคล็ดลับเรื่อง Productivity” ที่มาจาก นักเขียนดัง 26 คนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับความ Productive ร่วมพูดคุยเรื่องเคล็ดลับที่น่าสนใจไปกับ แทป รวิศ และอั้ม ศุภกร ได้ใน MM Remaster EP. นี้

 

 

ผู้ดำเนินรายการ : ศุภกร เทพวิชัยศิลปกุล

#missiontothemoonpodcast
#TheRemasterProject
#missiontothemoon

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต