VIDEO MISSION TO THE MOON 9 ความจริงอันย้อนแย้ง แต่ทำให้เราได้ทบทวนชีวิตอีกครั้ง | Mission To The Moon EP.1111

9 ความจริงอันย้อนแย้ง แต่ทำให้เราได้ทบทวนชีวิตอีกครั้ง | Mission To The Moon EP.1111

‘ปัญหา’ อาจเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขก็ได้ แต่ถ้าเราค้นหาว่าอะไรที่ทำให้เรามีความสุข คำตอบคงเป็นเรื่องดีๆ กิจกรรมที่ผ่อนคลาย มุกตลก อาหารอร่อย และอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องแง่บวก ถ้าคุณพิจารณาให้ดี สิ่งที่คุณคิดว่าเป็นปัญหาก็อาจเป็นที่มาของความสุขเช่นกัน 

 

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต