8 เรื่องจาก World Economic Forum | Mission To The Moon EP.1023

40

World Economic Forum ได้คาดการณ์ถึง 8 ประเด็นที่จะเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจโลกในปีนี้ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว ทั้งเรื่อง GDP ที่ต่ำลง รวมถึงการฟื้นฟูจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของประเทศต่างๆ มาฟังกันว่ามีประเด็นน่าสนใจอย่างไรบ้าง

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission To The Moon Media