7 เรื่องสำคัญในวงการ Tech ปี 2020 | Mission to the Moon EP.993

37

ปี 2020 เป็นปีที่มีหลายสิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั้งรูปแบบการทำงาน การท่องเที่ยว การพบปะทางสังคม รวมไปถึงรูปแบบการเรียน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กลับเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย ที่เข้ามาอำนวยความสะดวกและเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนด้วย 

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media