7 สัญญาณของคนที่มี Self Esteem ต่ำ | Mission to the Moon EP.985

219

Self Esteem ความรู้สึกในการนับถือและความเคารพตัวเอง ลองกลับมาสังเกตตัวเองว่าเรากำลังอยู่ในกลุ่มที่มี Self Esteem ต่ำหรือเปล่า? และวิธีแก้ไขควรทำอย่างไร? ผ่านการสังเกตสัญญาณ 7 สัญญาณของคนที่มี Self Esteem ต่ำ

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media