7 วิธีสร้างทีม ให้ทำงานแบบ Collaboration | Mission To The Moon Remaster EP.19

156

สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในการทำงาน ก็คือ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำ และการสร้างทีมเวิร์ก ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนในทีมหรือองค์กร ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกันได้เร็วขึ้น

มาฟังวิธีการสร้างการทำงานแบบ Collaboration ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ใน MM Remaster EP. นี้ กับแทป รวิศ และ อั้ม ศุภกร

#MissionToTheMoonPodcast​ #TheRemasterProject